Het einde van aids, ook voor jonge vrouwen

 
 

Voor jonge vrouwen hint button is aids wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak. Het heeft alles te maken met de positie van jonge vrouwen, die in veel landen niets over hun lichaam en seksuele gezondheid te vertellen hebben. De eerste keer seks is voor vrouwen vaak gedwongen seks. Ze hebben niet de juiste informatie, krijgen geen zorg en worden door hun omgeving verstoten als blijkt dat ze hiv hebben. Zoals Hope uit Kenia. Ze werd geboren in de sloppenwijk Lunga Lunga en woonde bij haar moeder. Omdat er geen geld was, besloot Hope op haar vijftiende de straat op te gaan. Ze ging bedelen in de straten van Nairobi. Ze vond al snel een man; een straatjongen die voor haar zorgde en haar beschermde. Ze kregen drie kinderen samen.
Lees meer over het verhaal van Hope

Tijdens de zwangerschap van mijn derde kind stortte ik in elkaar op straat. Ik werd naar een kliniek gebracht. Daar bleek dat ik hiv en tuberculose had, maar zonder informatie werd ik weggestuurd. Voor de tuberculose slikte ik even medicijnen, maar dat ik hiv had kon ik niet geloven. Mijn vrienden zeiden dat hiv ook helemaal niet bestaat en dus zette ik mijn leven voort.
Hope (20), Kenia.

Hope viel zo snel af dat ze voortdurend duizelig was en binnen de kortste keren weer omviel. Ze ging terug naar haar moeder omdat ze niet meer voor haar kinderen kon zorgen. Haar straatechtgenoot ging mee. Hope gebruikte traditionele medicijnen van een medicijndokter, maar die hielpen niet.
 

“Op een dag ontmoette ik Alex en Juliette van de jeugdvriendelijke kliniek in de buurt. Zij waren in mijn gemeenschap om voorlichting te geven en adviseerden mij om nog een keer de test te doen. Dit keer geloofde ik de uitslag wel en vertelde het aan mijn man en moeder.” Haar man werd heel stil en zei niks. Hope vertrok naar de kliniek om medicijnen en begeleiding te krijgen. Toen ze terug kwam was het huis op haar drie kinderen na leeg: haar echtgenoot en haar eigen moeder waren er vandoor gegaan. Hope was alleen achtergelaten. Ziek en zonder geld.
 

Het verhaal van Hope laat de harde realiteit van jonge vrouwen met hiv zien. In ons jaarverslag vertellen we wat we in 2015 gedaan hebben om de situatie voor deze vrouwen te veranderen.

Onze belangrijkste activiteiten Opvallende resultaten Vooruitblik 2016 Onze aanpak

Uw steun redt levens!

 • 10,1 miljoen

  Inkomsten 2015
  € 10,1 miljoen

 • 9,2 miljoen

  Besteed per doelstelling
  € 9,2 miljoen

  65% Giften en nalatenschappen € 6,6 mln
  14% Loterijen en acties derden € 1,4 mln
  17% Subsidies van overheden € 1,7 mln
  4% Overig € 0,4 mln
  18% Meer testen € 1,6 mln
  29% Barrières wegnemen € 2,6 mln
  29% Versterken maatschappelijke organisaties € 2,7 mln
  0% Wetenschappelijk onderzoek stimuleren € 0,0 mln
  25% Bewustwording € 2,3 mln

Onze inkomsten in 2015

In 2015 hebben we met succes fondsen geworven voor de periode na 2015:

 • we hebben een aantal grote internationale subsidies binnengehaald,
 • onze samenwerking met de Nationale Postcode Loterij is voor vijf jaar verlengd.

Lees meer over onze inkomsten in 2015

De markt voor fondsen verandert

We merken dat de markt voor fondsenwerving heel snel verandert. Dat betekent dat ons marketingmodel aan vernieuwing toe is. Het wordt steeds lastiger om donateurs voor langere tijd aan ons te binden. Qua fondsen moeten we het steeds meer hebben van internationale subsidies en nalatenschappen.

Onze activiteiten veranderen mee

Doordat onze geldstromen veranderen, veranderen onze activiteiten ook: de internationale subsidies zijn gekoppeld aan specifieke thema’s zoals lobby, risicogroepen en (mensen)rechten. Deze thema’s ziet u dan ook steeds meer terug in onze activiteiten. Tegelijkertijd is het belangrijk om naast het aangewezen werk ook ruimte te houden om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het geld dat we krijgen van donateurs en loterijen geeft ons die ruimte. In 2016 bekijken we opnieuw hoe we deze geldstromen optimaal kunnen inzetten. Voor meer financiële informatie zie ook het hoofdstuk Financiën.

Jonge vrouwen hard getroffen

We kunnen de aidsepidemie in 2030 stoppen. Dit is één van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, waaraan de wereld zich gecommitteerd heeft. Onze internationale lobby via de Stop AIDS Alliance en het project Link-Up heeft er in de afgelopen jaren met succes aan bijgedragen dat de bestrijding van aids ook in de nieuwe doelen is opgenomen. Alle kennis is in huis om de wereld ook daadwerkelijk aidsvrij te maken. Maar dit kan alleen met extra internationale investeringen en door echt iedereen te bereiken. Wij focussen op jonge vrouwen; één van de hardst getroffen groepen.

Jonge vrouwen zijn enorm kwetsbaar voor hiv. Door gebrek aan kennis is veilig vrijen niet aan de orde. Door schaamte en stigma laten ze zich niet of te laat testen op hiv, en dus verspreidt het virus zich verder. Verschillende barrières droegen eraan bij dat er afgelopen jaar 380.000 nieuwe hiv-infecties onder jonge vrouwen hint button bij kwamen.

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Onze belangrijkste activiteiten in 2015 Opvallende resultaten in 2015 Vooruitblik 2016 Onze aanpak