Enquête: helpt u mee ons jaarverslag te verbeteren (5 vragen)?  Klik dan hier

STOP AIDS NOW! in 2014 en in de toekomst

 
 

Foto: Sjaak RamakersLouise van Deth ’Ik doe dit werk omdat iedereen in de wereld recht heeft op een menswaardig bestaan. En zolang aids nog doodsoorzaak nummer één is onder jonge vrouwen, zet STOP AIDS NOW! zich in voor hen, zodat zij gezonde keuzes kunnen maken.’ — Louise van Deth, directeur STOP AIDS NOW!
directeur
Het jaar 2014 zal voor STOP AIDS NOW! het jaar blijven waarin we afscheid namen van twee dierbare collega’s, die omkwamen bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne. Onze gedreven lobbyist Pim de Kuijer en Martine de Schutter, toegewijd programmaleider van Bridging the Gaps – beiden prachtige en inspirerende personen die we voor altijd in ons hart hebben gesloten.

Bij de vliegramp verloren we ook drie inspirerende collega’s uit ons werkveld. Joep Lange, briljant wetenschapper en prominent leider binnen de wereldwijde aidsbestrijding, kwam samen met zijn partner en collega Jacqueline van Tongeren bij de ramp om het leven. Ook onze oud-collega Lucie van Mens was aan boord van de MH17. Lucie wijdde een belangrijk deel van haar carrière aan de bescherming van sekswerkers. Allen waren zij op weg naar het Wereld Aids Congres in Melbourne. 

We zullen hun werk onverminderd voortzetten. Wat zij in gang hebben gezet is van onschatbare waarde voor de medische wetenschap, het toegankelijk maken van hiv-behandelingen en het wereldwijd beschermen van de rechten van kwetsbare groepen.

De aidsbestrijding kent een ongeëvenaarde geschiedenis. Na 30 jaar zijn we in staat om hiv-infecties effectief te behandelen. Door steeds meer mensen te testen en te behandelen komt het einde van aids in zicht. Een prachtig vooruitzicht, maar voor veel jongeren is leven met hiv vooral de dagelijkse harde realiteit. De afgelopen jaren (2005-2013) is het aantal jongeren dat aan de gevolgen van aids overlijdt gestegen met 50 procent. UNAIDS, GAP Report, Genève, 2014

Vooral jonge vrouwen worden onevenredig zwaar getroffen. Onder hen is aids doodsoorzaak nummer één. In 2015 continueren wij daarom onze focus op deze groep.

Jonge vrouwen lopen groot risico

Veel vrouwen (15-45 jaar) hebben te maken met ongelijkwaardigheid en seksueel geweld. Ook hebben ze beperkte toegang tot voorlichting en zorg. Daardoor kunnen jonge vrouwen zich vaak niet goed beschermen tegen hiv, waardoor aids een belangrijke doodsoorzaak is . We maken jonge vrouwen zelfbewuster, zodat zij kunnen opkomen voor hun rechten, bijvoorbeeld in ons project ‘Link Up’.

Aantal jongeren dat overlijdt aan aids stijgt

Jongeren zijn vaak onzeker, weten nog niet zo veel van seks en seksuele gezondheid en kunnen met hun vragen niet altijd ergens terecht. Voor minderjarigen is het in veel gevallen bovendien niet mogelijk om een test te laten doen zonder medeweten van de ouders. We pakken meerdere barrières tegelijkertijd aan om verspreiding van hiv onder jongeren te voorkomen. Zo gaan we in Ghana in het project ‘Young People in Charge’ seksuele voorlichting combineren met een onderwijsprogramma over sparen. Want onderzoek toont aan dat financieel onafhankelijke jongeren veel sterker staan als het gaat om het afdwingen van veilige seks.

Samenwerken om de zorg te verbeteren

In onze projecten werken we samen met maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen. We brengen partijen uit verschillende vakgebieden bij elkaar om samen meer te bereiken. Een voorbeeld is de samenwerking in het project ‘Healthy young people - werken aan een stimulerend klimaat op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid’ in Malawi. We zorgen ervoor dat scholen en gezondheidscentra samenwerken, zodat bijvoorbeeld de voorlichting op school aansluit bij de behandeling en zorg in de klinieken.

Effecten meten is lastig

Jongeren hebben te maken met diverse uitdagingen. Daarom is het vaak lastig aan te tonen dat onze projecten jongeren minder kwetsbaar maken voor hiv. Toch gaan we de uitdaging aan en zullen we de effecten gaan meten van ons werk, onder andere in de projecten ‘Young People in Charge - voorlichting over seksualiteit en sparen en toegang tot zorg voor jongeren’ en ‘Betere voorlichtingsprogramma's over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Afrika’.

Samenwerken blijft belangrijk

Samenwerken met verschillende partijen is belangrijk, maar het is niet altijd makkelijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ‘Healthy Young People - werken aan een stimulerend klimaat op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid’ project in Malawi, dat we samen met verschillende partners uitvoeren. Hier was het aantrekken van een lokale coördinator een langdurig proces. Te veel mensen wilden betrokken zijn bij de selectieprocedure. Het project is daardoor later van start gegaan.

In 2015 blijven we de samenwerking tussen overheden, onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en mensen met hiv stimuleren. We richten ons vooral op het versterken van jongeren- en vrouwenorganisaties en het uitvoeren van onderzoek naar de behoeftes van jongeren en vrouwen met hiv. De onderzoeksresultaten gebruiken we om onze projecten en die van anderen te versterken, beleid van overheden en donoren te beïnvloeden en nieuwe programma’s te ontwikkelen.

Fondsenwerving en communicatie

In 2014 hebben 10.032 nieuwe donateurs zich aangesloten bij STOP AIDS NOW! Alle nieuwe donateurs willen wij van harte welkom heten. Samen met de donateurs die ons al langer steunen, hebben zij gezorgd voor een groei in de inkomsten. Dankzij de giften en diverse subsidies kunnen we ons werk voortzetten. In 2014 startte STOP AIDS NOW! 23 nieuwe projecten, terwijl 60 projecten gecontinueerd werden.

In 2014 zijn we een proef gestart met flexibel doneren, een nieuw vorm voor mensen die per maand willen bepalen of ze doneren. Pauline van Dongen ontwierp in 2014 een mooie en bijzondere ArtBag.

Dankzij uw steun is dit in 2014 bereikt:

 • 9,9 miljoen

  Inkomsten 2014
  € 11,7 miljoen

 • 9,9 miljoen

  Besteed per doelstelling
  € 9,6 miljoen

 • 9,9 miljoen

  Besteed per doelgroep
  in percentages

  56% Giften en nalatenschappen waarvan giften € 6,5 miljoen en nalatenschappen € 0,1 miljoen € 6,6 mln
  30% Loterijen en acties derden € 3,5 mln
  10% Subsidies van overheden € 1,2 mln
  4% Overig € 0,4 mln
  24% Meer testen € 2,3 mln
  19% Barrières wegnemen € 1,8 mln
  34% Versterken maatschappelijke organisaties € 3,2 mln
  0% Wetenschappelijk onderzoek stimuleren € 0 Onderzoek naar behoeften, oorzaken en impact van haar activiteiten is integraal onderdeel van alle STOP AIDS NOW! projecten. De bestedingen op het gebied van onderzoek zijn daarom integraal opgenomen in de doelstellingen van: meer testen, barrières wegnemen en het versterken van maatschappelijke organisaties. mln
  23% Bewustwording De activiteiten die behoren tot de doelstelling ‘Bewustwording’ worden beschreven in het hoofdstuk ‘Marketing & Communicatie’. € 2,2 mln
  26% Vrouwen  
  11% Algemene bevolking  
  41% Jongeren  
  14% Mensen met hiv  
  8% Kinderen  

Toelichting inkomsten 2014

Meer dan de helft van de inkomsten van STOP AIDS NOW! bestaat uit giften en nalatenschappen. Deze inkomsten daalden met een kleine 2 procent ten opzichte van 2013. De inkomsten uit loterijen waren hoger dan begroot, door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van bijna € 2 mln voor het programma MaxART II. De subsidies van overheden, met name het ministerie van Buitenlandse Zaken, bleven per saldo gelijk ten opzichte van vorig jaar. Voor het volledige overzicht van onze financiën klik hier.

 
Enkele resultaten 2014 Vooruitblik 2015