STOP AIDS NOW! in 2013 en in de toekomst

 
 

Foto: Sjaak RamakersLouise van Deth
directeur
In de aidsbestrijding is de afgelopen jaren enorm veel bereikt. Een omslagpunt is in zicht. Tien miljoen mensen met hiv krijgen medicijnen, zodat zij een gezonder leven kunnen leiden. Het doel dat in 2015 15 miljoen mensen onder behandeling zijn, lijkt haalbaar. Toch lopen vrouwen, jongeren en kinderen nog steeds een groter risico dan anderen om hiv te krijgen.  

Zij krijgen minder gemakkelijk toegang tot goede preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. Daarom hebben zij onze speciale aandacht. In 2013 heeft STOP AIDS NOW! met 101 projecten in verschillende landen bijgedragen aan een gezonder en productiever leven voor mensen getroffen door hiv, en aan de ondersteuning van jongeren en vrouwen bij het maken van gezonde seksuele en reproductieve keuzes. Onze activiteiten bereikten in 2013 ongeveer 430.000 mensen.

Een langer leven voor mensen met hiv

Wereldwijd leven meer dan 35 miljoen mensen met hiv. UNAIDS, Report on the global AIDS epidemic 2013, Genève: November 2013 Dankzij wetenschappelijke doorbraken en verbeteringen in behandeling leven mensen met hiv nu langer dan voorheen. Het aantal nieuwe infecties, 2,3 miljoen per jaar, is met 33 procent afgenomen ten opzichte van 2001. UNAIDS 2013

Sub-Sahara Afrika

Sub-Sahara Afrika profiteert van de ontwikkelingen In Sub-Sahara Afrika kregen in 2012 1 miljoen minder mensen hiv. Dit is een afname van 40 procent ten opzichte van 2001. Er waren in 2012 ongeveer 22 procent minder aids gerelateerde doden in Sub-Sahara Afrika dan in 2001. UNAIDS 2013, maar blijft het zwaarst getroffen. Ruim twee derde van alle mensen met hiv leeft in deze regio 25 miljoen mensen van de 35,3 miljoen mensen met hiv leeft in Sub-Saharisch Afrika. UNAIDS 2013 en 70 procent 1,6 Miljoen van de 2,3 miljoen nieuwe infecties vindt plaats in Sub-Sahara Afrika. UNAIDS 2013 van de nieuwe infecties vindt hier plaats. Vrouwen, jongeren en kinderen zijn extra kwetsbaar. Van de nieuwe infecties vindt 39 procent plaats onder jongeren, voornamelijk jonge vrouwen. Slechts 20 procent van de kinderen met hiv die een behandeling nodig hebben, krijgt dit daadwerkelijk. Tussen 2005 en 2012 nam het aantal tieners die overleden aan de gevolgen van aids met 50 procent toe Van 71.000 naar 110.000 doden per jaar. UNICEF 2013. Towards an AIDS-free generation: UNICEF Sixth Stocktaking Report.

Slimmere investeringen, effectievere programma’s en een strategische aanpak zijn nodig om het aantal nieuwe hiv-infecties en het aantal mensen die overlijden aan de gevolgen van aids, drastisch terug te dringen. Hoewel Afrikaanse landen nu 10 procent meer eigen budget uitgeven aan gezondheid, halen slechts zes landen de internationaal afgesproken 15% Abuja +12 Shaping the future of health in Africa, 2013.

STOP AIDS NOW! werkte in 2013 samen met overheden, maatschappelijke organisaties (civil society-organisaties), netwerken van mensen met hiv en onderzoeksinstituten aan effectieve brede programma’s. Zo dragen we bij aan de vermindering van nieuwe infecties, een sterker maatschappelijk middenveld en meer financiering voor de aidsbestrijding. Ons MaxART-programma in Swaziland is hiervan een goed voorbeeld. In 2013 werden er mede door onze effectieve programma’s 25 procent meer hiv-testen uitgevoerd dan in 2012. En ongeveer 88 procent van de mensen met hiv die een behandeling nodig hebben, krijgt deze ook.

Daarnaast werkten we in verschillende landen aan de toegang tot en verbetering van seksuele voorlichting, informatie over hiv en over preventieve middelen zoals condooms en gezondheidszorg voor jongeren. We trainden 23 trainers die op hun beurt 34 organisaties in Ghana, Mali, Senegal en Oeganda ondersteunden bij het analyseren en verbeteren van hun programma’s voor jongeren. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat in Oeganda bijna 80.000 extra condooms en 4.300 andere voorbehoedsmiddelen verkrijgbaar waren voor jongeren.

Nederland

Ook in 2013 hebben we het Nederlandse publiek succesvol betrokken bij de aidsbestrijding, bijvoorbeeld met de Knuffelactie rond Wereld Aids Dag. Daarnaast hebben het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! al jaren gelobbyd voor een hogere bijdrage aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (Global Fund ). Dit jaar heeft de regering op initiatief van de Tweede Kamer besloten om de bijdrage van de Nederlandse overheid met € 20 miljoen te verhogen naar € 75 miljoen.

Voor STOP AIDS NOW! is de steun van donateurs van onschatbare waarde, juist nu we een omslagpunt in de aidsbestrijding naderen. Mede dankzij de bijdragen van donateurs konden we in 2013 zo veel bereiken.

Uw steun redt levens!

 • 9,9 miljoen

  Inkomsten 2013
  € 9,9 miljoen

 • 9,9 miljoen

  Uitgaven 2013
  € 11 miljoen De hogere uitgaven dan inkomsten worden gedekt uit daarvoor bestemde reserves.

  65% Giften en nalatenschappen € 6.500.000
  16% Loterijen € 1.500.000
  12% Subsidies van overheden € 1.100.000
  7% Overige inkomsten € 800.000
  59% Aidsprojecten € 6.600.000
  22% Voorlichting en communicatie € 2.400.000
  3% Strategie en pleitbezorging (lobby) € 300.000
  13% Fondsenwerving € 1.400.000
  3% Beheer en administratie € 300.000
 • 9,9 miljoen

  Besteding per thema

 • 9,9 miljoen

  Besteding per doelgroep

 • 9,9 miljoen

  26 afgeronde projecten

  Voorlichting en preventie 54%
  Zorg en behandeling 38%
  Microkrediet en inkomen 8%
     
  Vrouwen 19%
  Kinderen 8%
  Jongeren 51%
  Overig 22%
  Geslaagd 19
  Gedeeltelijk geslaagd 6
  Niet geslaagd 1
     

Nieuwe projecten

In 2013 startte STOP AIDS NOW! 50 nieuwe projecten.

 
Samen werken aan een wereld zonder aids Enkele resultaten 2013 Vooruitblik 2014