Onze belangrijkste activiteiten in 2015

 
 

Iedereen behandelen

We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk jonge vrouwen zich laten testen en versterken de gezondheidszorg in een land, zodat meer vrouwen behandeld worden met hiv-remmers. Om dat voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met dorpsgemeenschappen en hun traditionele leiders en gaan we als het nodig is van deur tot deur om voorlichting over hiv te geven. Lees meer

De huisbezoeken van MaxART hebben onze gemeenschap enorm geholpen. De meeste mensen wisten niet dat je kunt blijven leven met hiv. Ze geloofden dat je de rest van je leven ziek zou zijn. Tijdens de huisbezoeken kunnen we ze laten weten dat er hiv-remmers zijn en dat het dus zin heeft om je te laten testen.
Nosipho, lid steungroep voor mensen met hiv in Swaziland

Betere zorg en voorlichting voor jongeren

Jonge vrouwen, zoals Hope, weten vaak niet hoe ze hiv moeten voorkomen en durven geen hulp te zoeken als ze zich ziek voelen. Om dat te veranderen brengen we de behoeftes van jongeren in kaart en zorgen we ervoor dat de hiv-zorg wordt afgestemd op die behoeftes. Lees meer

Toen ik de verpleegkundige had uitgelegd dat ik voor een soa-test kwam moest ik me uitkleden en op een bed gaan liggen. Vervolgens duurde het bijna een uur tot ze weer terug kwam. Ik voelde me zo vernederd. Ik lag daar maar, naakt, alleen omdat ik wat bloed wilde laten prikken. Volgens mij moeten gezondheidswerkers beter getraind worden om respectvol met jongeren om te gaan.
Nyasha (25 jaar), Zimbabwe

Jongeren als leiders

De situatie van jongeren, en jonge vrouwen in het bijzonder, kan alleen verbeteren als zij zelf betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en programma’s. Zij weten immers het beste wat hun behoeftes zijn en hoe je jongeren het beste kunt bereiken. Daarom zetten we heel specifiek in op het versterken van netwerken van jongeren met hiv en organisaties die jongeren ondersteunen. Lees meer

Ik kom zo veel leuke meiden tegen. Jonge vrouwen die hun lot in eigen hand nemen. Die zeggen: “Wij willen weten hoe het zit, wij willen niet dood gaan.” Dat maakt indruk. En ik ben ontzettend blij dat wij ervoor kunnen zorgen dat hun stem op internationaal niveau gehoord wordt.
Louise van Deth, directeur STOP AIDS NOW!

Sociale zorg en zekerheid

Om de wereld aidsvrij te krijgen is meer nodig dan voorlichting en medicijnen. Er komt steeds meer bewijs dat sociale zekerheid onmisbaar is voor effectieve aidsbestrijding. Daarom zorgen wij er onder andere voor dat mensen met hiv in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Lees meer

Fondsenwerving en bewustwording

In 2015 hebben we 14.589 nieuwe donateurs verwelkomd. Zij hebben er mede voor gezorgd dat onze donateursinkomsten op het niveau van 2014 zijn gebleven en wij ons werk kunnen voortzetten.
Naast het werven van nieuwe donateurs voor de aidsbestrijding blijft het onderhouden van de relatie met onze donateurs onverminderd belangrijk. Lees meer

 
Bekijk voor informatie over alle projecten het projectoverzicht.

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.