Communicatie met donateurs en geïnteresseerden

 
 

Het werk van STOP AIDS NOW! wordt mede mogelijk gemaakt door allerlei supporters en belanghebbenden. We besteden dan ook veel aandacht aan de communicatie met hen.

Communicatie met partners, financiers en professionals

We stimuleren kennisoverdracht door actief met professionals in het werkveld te communiceren. In 2015 hebben we de Engelstalige website voor professionals www.stopaidsnow.org verbeterd.

Door middel van foto’s, infographics en persoonlijke verhalen lieten we in nieuwsbrieven, publicaties en op de website zien wat we doen en welke resultaten we behalen. Daarnaast deelden we onze communicatie-expertise met lokale partners. Zo hebben we voor het MaxART-project advies gegeven over het toegankelijk en aantrekkelijk presenteren van het doel, de activiteiten en resultaten. Dit heeft onder andere geresulteerd in de productie van een video over dit project.

Communicatie met de media

Met persberichten en ingezonden stukken vragen wij via de media aandacht van beleidsmakers, politici en het publiek voor ons werk. Zo verscheen op 28 november 2015 een opiniestuk in het Parool van Louise van Deth en Ton Coenen.
Op 1 december was er in de media veel aandacht voor Wereld Aids Dag, waaronder in het Parool.

Communicatie met donateurs

Onze achterban (donateurs, vrijwilligers, geïnteresseerden) houden wij op de hoogte van ons werk en de geboekte resultaten via de post, digitale nieuwsbrieven, websites, social media en persoonlijk contact.

In 2015 zijn we gestart met een (online) welkomsttraject om nieuwe donateurs te betrekken bij ons werk. Dit zal hopelijk de betrokkenheid van onze donateurs verhogen en de uitstroom verminderen.

Ook organiseerden we een (grotendeels gesponsord) event voor een selectie donateurs. Zij mochten de voorstelling ‘Angels in America’ bezoeken. Een aangrijpend toneelstuk, opgevoerd door Toneelgroep Oostpool, over aids in de jaren tachtig.

Om beter in te kunnen spelen op de wensen van donateurs is naar een groep donateurs en ex-donateurs een enquête gestuurd. Het binden en behouden van onze donateurs is heel belangrijk voor STOP AIDS NOW!, omdat zij ons werk mede mogelijk maken. Om gericht te kunnen werken aan loyaliteit, is inzicht vereist in de opzegredenen van donateurs.

De belangrijkste conclusies uit beide onderzoeken:

  • Het is belangrijk dat STOP AIDS NOW! een nog actievere relatie met zijn donateurs aangaat om hen beter te leren kennen en hen te binden aan de aidsproblematiek.
  • Mensen die hun donatie stopzetten voelen zich onvoldoende betrokken en ervaren de aidsproblematiek als minder urgent.

De uitkomsten van deze onderzoeken zien we als een kans om de relatie met onze achterban te verbeteren.

STOP AIDS NOW! online

In 2015 bezochten bijna 130.000 mensen onze website www.stopaidsnow.nl
Meer dan 50.000 fans op Facebook en ruim 3.500 volgers op Twitter hielden we meerdere malen per week op de hoogte van het laatste nieuws.

Het afgelopen jaar heeft storytelling op onze social media-kanalen een steeds grotere rol gekregen. Meerdere onderzoeken onder onze achterban tussen 2007 en 2012 hebben aangetoond dat donateurs willen zien wat het probleem is en wat er moet gebeuren. Verhalen van begunstigden zijn hiervoor uitermate geschikt. Daarom zijn we gestart met een project genaamd de ‘Life Reporters’: via blogs vertellen vijf jongeren uit diverse landen in Afrika over hun bijdrage aan een wereld zonder aids.

Met vragen en opmerkingen kunnen onze supporters ook op onze social media-kanalen terecht.

Het webcare-team streeft ernaar alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden. Vragen die telefonisch, via e-mail of per post bij het Contactcentrum Donateurs binnenkomen worden gewoonlijk binnen vijf werkdagen beantwoord.

Klachten

Elke klacht is voor ons een kans om onze werkwijze en informatievoorziening te verbeteren. Daarom registreren we alle kritische opmerkingen van donateurs als klacht en bespreken die met ons management en met de partijen waarmee we samenwerken. In 2015 namen we 618 reacties als klacht in behandeling. Een stijging van 116 ten opzichte van 2014. Dit heeft te maken met een toegenomen aantal wervingscontacten; het gemiddeld aantal klachten is gelijk gebleven. De redenen van de klachten varieerden van afspraken die er tijdens de werving met de nieuwe donateur waren gemaakt tot de frequentie van contact dat wij met onze donateurs hebben. Klachten worden door ons meegenomen in het vormgeven van vervolgacties, waarbij we de wens van de donateur als uitgangspunt nemen.

 

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.