Fondsenwerving

 
 

In 2015 hebben wij 14.589 nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Eind 2015 waren er 114.708 donateurs die ons structureel of incidenteel steunden.

Nieuwe manieren van doneren en werven

Wij zijn altijd op zoek naar de beste manier om nieuwe mensen enthousiast te maken voor het steunen van de aidsbestrijding. Dit doen we onder andere door nieuwe donatiemogelijkheden te gebruiken. Jongere generaties binden zich minder snel voor lange tijd aan een goed doel. Dat is de belangrijkste reden dat we in 2015 de pilot rondom flexibel doneren verder hebben uitgerold. Bij deze vorm van doneren bepalen donateurs iedere maand zelf of ze die maand wel of niet doneren. Dit biedt de flexibiliteit die mensen vragen. Ook het gebruik van tablets bij straatwerving hebben we doorgezet. De tablets stellen ons in staat meer recente beelden van ons werk te laten zien aan toekomstige donateurs. Daarnaast kunnen we onze donateurs dankzij dit geautomatiseerde proces veel sneller nadat ze op straat donateur zijn geworden welkom te heten bij onze organisatie.

Speciaal voor de oudere doelgroep hebben we onze face-to-face-werving op een nieuwe manier vormgegeven. Hiervoor hebben we een aantrekkelijke en informatieve stand ontwikkeld: de shop-in-a-box. Hier konden mensen donateur worden of een gift doen door een ArtBag te kopen.

Ook online hebben we manieren getest om nieuwe doelgroepen te interesseren. Dit leverde nieuwe donateurs op, maar helaas nog onvoldoende om de test door te zetten. De komende jaren zullen we de mogelijkheden van onlinewerving verder testen en onderzoeken.

Inkomsten uit nalatenschappen

In 2015 ontving STOP AIDS NOW! drie legaten en drie erfenissen. In totaal brachten de nalatenschappen bijna €123.000,- op. STOP AIDS NOW! is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Over een nalatenschap aan STOP AIDS NOW! hoeft dus geen erfbelasting betaald te worden.

Loterijen

In 2015 ontving STOP AIDS NOW! als vaste begunstigde van de Nationale Postcode Loterij
€1.350.000,-. We zijn heel blij dat de Nationale Postcode Loterij de samenwerking met STOP AIDS NOW! per 1 januari 2016 verlengt tot 2020. Sinds 2001 ontvangt STOP AIDS NOW! jaarlijks €1.350.000,- van de Nationale Postcode Loterij. De steun van de loterij is uniek, omdat het een toezegging voor meerdere jaren betreft en wij vrij zijn in de besteding van dit geld.

Verder ontvingen we in 2015 €99.288,- van de deelnemers aan de VriendenLoterij die aangaven specifiek mee te spelen voor STOP AIDS NOW!

     

Stichtingen, bedrijven en bijzondere giften

Van een aantal stichtingen en vermogende particulieren ontvingen we giften van €1000 of meer.
In 2015 zijn er ruim 25 diepte-interviews gevoerd met donateurs die ons al lang steunen en/of met donateurs die ons steunen met een bijzondere gift. Zij hebben hun mening gegeven over onze activiteiten en projecten. In 2016 zullen we op basis hiervan meer maatwerk gaan leveren aan deze bijzondere gevers.

AKD Advocaten & Notarissen en Boekx advocaten steunden ons met een bijdrage in natura.
Door de aanpassingen in de marketingstrategie lag in 2015 geen nadruk op bedrijfssamenwerkingen.

Acties

In 2015 bedroegen de inkomsten uit publieksacties via onze Kom in Actie-site €11.500.
Een succesvolle terugkerende actie is het tennistoernooi van tennisclub Elzenhagen. Daarnaast liep onze trouwe actievoerder Coby Haas de marathon over de Chinese Muur.

Tijdens de jaarlijkse Theateractie collecteerden de spelersgroepen van The Bodyguard, Grease, De Tweeling, Robert Long, Tineke Schouten en Soldaat van Oranje na hun optredens voor STOP AIDS NOW! en haalden ruim €14.000,- op.

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.