Hiv- en aidsprojecten 2015

 
 

Onderstaand overzicht toont een greep uit onze projecten.
Projecten vallen financieel onder één hoofddoelstelling, maar kunnen ook bijdragen aan een andere doelstelling:

   1. Meer testen

   2. Barrières wegnemen

   3. Maatschappelijke organisaties versterken

   4. Meer wetenschappelijke kennis

Financiering projecten

De oprichtingspartners van STOP AIDS NOW! ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 500.000. Zij hebben daarmee in 2015 55 projecten gefinancierd.

In 2012 richtte STOP AIDS NOW! het Investeringsfonds op. Dit fonds co-financiert innovatieve samenwerkingsprojecten van de oprichtingspartners en STOP AIDS NOW! die, wanneer succesvol, uitgebreid kunnen worden naar andere landen. In 2015 liepen zeven eerder gestarte projecten gefinancierd uit het Investeringsfonds door.

Naast de projecten die gefinancierd worden met geld van donateurs zijn er projecten met institutionele donoren, zoals de Nationale Postcode Loterij en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoofddoelstelling: meer testen

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Benin

Doelgroep: jongeren (10-24 jaar)   Looptijd: 1-5-2013 t/m 30-4-2015
Bereik: 13.965 jongeren, 130 traditionele leiders, 1.185 ouders   Totaal projectbedrag: € 40.000
Land: Benin   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 40.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): BUPDOS, with ABPF
Project-beschrijving: In het religieuze Benin, waar 20% van de bevolking jonger is dan 24 jaar, komen soa’s, onveilige seks, en gewelddadigheid veel voor. Dit komt voor een groot deel door onwetendheid. Het doel van dit project was om dat te veranderen, door de zorg voor jongeren te verbeteren, te zorgen voor betere informatievoorziening en door ouders en lokale (religieuze) leiders bewust te maken van de seksuele gezondheid en rechten van jongeren in hun eigen gemeenschap.

Promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Mali

Doelgroep: Jongeren (15-35 jaar)   Looptijd: 1-6-2013 t/m 31-5-2015
Bereik: 16.741 jongeren   Totaal projectbedrag: € 40.000
Land: Mali   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 40.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): WALE
Project-beschrijving: Dit project is onderdeel van een groot regionaal programma in Franstalig Afrika dat zich richt op de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren. WALE heeft in Mali als doel dat jongeren minder risicovol seksueel gedrag vertonen, dat de voorzieningen beter aansluiten bij hun behoeften, en dat er meer samenwerking is tussen jongeren, ouders, organisaties, lokale autoriteiten en de gemeenschap om zo de kwetsbaarheid van jongeren te verkleinen.

Palliatieve zorg

Doelgroep: Direct: vrijwilligers, gezondheidswerkers, traditionele (religieuze) leiders.
Indirect: terminaal zieken
  Looptijd: 1-10-2013 t/m 30-9-2015
Bereik: In totaal 350 terminaal zieken en o.a. 30 vrijwilligers en 36 gezondheidswerkers met een training over palliatieve zorg en 102 (religieuze) leiders met informatie palliatieve zorg en stigma.   Totaal projectbedrag: € 40.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 40.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Mulanje Mission Hospita
Project-beschrijving: Naar aanleiding van eerdere evaluaties wordt binnen dit project gewerkt aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Mulanje Mission Hospital in het zuidoosten van Malawi. Er is onder andere gezorgd voor goede verwijssystemen tussen de gemeenschap en de ziekenhuizen, en spilfiguren binnen de gemeenschap zijn betrokken. Het doel was om te zorgen voor een duurzaam zorgsysteem in de regio dat aansluit op de specifieke fysieke, emotionele en spirituele behoeften van de patiënten.

Sesamarbeiders beschermen tegen hiv

Doelgroep: Sesamarbeiders en hun families   Looptijd: 1-6-2014 t/m 31-12-2015
Bereik: 3.140 mensen, waarvan 500 sesamarbeiders in het Dioila district   Totaal projectbedrag: € 51.618
Land: Mali   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 51.618
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): CAEB (Conseils et Appui a l''Education a la Base)
Project-beschrijving: In Mali hebben we de levensomstandigheden van jongeren die in de sesamindustrie werken verbeterd door voorlichting te geven over hiv en andere soa’s, ongewenste zwangerschappen en traditionele gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarnaast hebben ze een vakopleiding gekregen. In totaal hebben we 500 jongeren en ruim 2.600 van hun familieleden bereikt.

Hardloopwedstrijd op Wereld Aids Dag

Doelgroep: Mannen die seks hebben met mannen, jongeren, vrouwen, transgenders   Looptijd: 1-10-2015 t/m 30-9-2016
Bereik: 10.000 deelnemers van verschillende maatschappelijke organisaties   Totaal projectbedrag: € 10.000
Land: Filipijnen   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 8.008
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Cebu Plus Association, Inc (CPAI)
Project-beschrijving: In de Filipijnen is een hardloopwedstrijd georganiseerd op Wereld Aids Dag. Het doel was om daar vooral groepen bij te betrekken die extra kwetsbaar zijn voor hiv, zoals mannen die seks hebben met mannen, transgenders, vrouwen en jongeren. Met de wedstrijd is aandacht gevraagd voor stigma en het belang van hiv-tests, in de hoop dat minder mensen met hiv gestigmatiseerd worden en meer mensen zich laten testen.

Een generatie zonder aids - te beginnen met kinderen in Oeganda

Doelgroep: 1. kinderen die leven met hiv, 2. zwangere vrouwen met hiv, 3. moeders met hiv en hun baby’s (met of zonder hiv)   Looptijd: 1-10-2014 t/m 31-3-2017
Bereik: In 2015 zijn 174 gezondheidsvrijwilligers en 99 lokale leiders getraind in de zorg voor kinderen met hiv. Er zijn 128 vrouwen en kinderen doorverwezen door de vrijwilligers naar de klinieken.   Totaal projectbedrag: € 500.000
Land: Oeganda   Bestede bijdrage in 2015: € 273.450
Partner(s): ICCO Cooperation   Bron financiering: Investeringsfonds + Comedy Kids opbrengsten 2013
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! en ICCO Cooperation en Implementerende partners: Community Health Alliance Uganda (CHAU); The National Forum of People Living with HIV/AIDS networks in Uganda (Nafophanu); Health Need Uganda (HNU); Pentecostal Assemblies of God – Karamoja Integrated Development Programme (PAG-KIDEP); Deliverance Church Uganda – The AIDS Intervention Programme (DCU-TAIP)
Project-beschrijving: Het doel van dit project is om het aantal nieuwe hiv-infecties onder kinderen te verminderen en te zorgen dat het aantal kinderen met hiv dat hiv-remmers krijgt toeneemt. Om dat te bereiken wordt de positie van 3.500 families (10.000 kinderen met hiv), in drie regio’s in Oeganda, op sociaal en economisch vlak versterkt. Daarnaast zorgen we voor voorlichting, zodat de ondersteuning vanuit de gemeenschap verbetert. Ook dragen we eraan bij dat er een betere samenwerking tussen klinieken en de gemeenschap tot stand komt.

MaxART: Voor een betere gezondheid en nul nieuwe hiv-infecties (Fase I)

Doelgroep: Algemene bevolking, met specifieke aandacht voor moeilijk bereikbare groepen mannen, jongeren, en mensen met hiv en traditionele en religieuze leiders   Looptijd: 1-7-2011 t/m 30-6-2015
Bereik: Sinds 2011 zijn er dankzij het project 134.083 mensen met hiv gestart met hiv-remmers, is het percentage mensen dat stopt met hun behandeling gedaald naar 9% en zijn er jaarlijks meer dan 300.000 mensen getest op hiv   Totaal projectbedrag: € 7.799.999
Land: Swaziland   Bestede bijdrage in 2015: € 194.711
Partner(s): -   Bron financiering: Nationale Postcode Loterij
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! met Clinton Health Access Initiative (CHAI), SAfAIDS, University of Amsterdam (UvA), GNP+, SWANNEPHA, SACEMA, under leadership of the Swaziland Ministry of Health (MOH)
Project-beschrijving: Het doel van MaxART was om door samenwerking tussen de overheid, de gezondheidszorg en de gemeenschappen het aantal mensen dat een hiv-test doet en behandeld wordt met hiv-remmers te vergroten. In totaal zijn met dit project zo’n 1,1 miljoen mensen bereikt. Er was daarbij speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare groepen mannen, jongeren, mensen met hiv en traditionele en religieuze leiders.

MaxART: Voor een betere gezondheid en nul nieuwe hiv-infecties (Fase II)

Nationale Postcode Loterij; Nederlandse Ambassade in Maputo, Mozambique (BuZa)

Doelgroep: Algemene bevolking (>18 jaar) in Hhohho regio, mensen met hiv en traditionele en religieuze leiders, gezondheidswerkers, maatschappelijke organisaties, netwerken van mensen met hiv   Looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2017
Bereik: Naar verwachting 118.000 mensen (stroomgebied 14 klinieken in Hhohho regio in Swaziland); 4.353 clienten die met vroege hiv- behandeling zullen starten   Totaal projectbedrag: € 5.445.000
Land: Swaziland met link-en-leer-component voor de regio   Bestede bijdrage in 2015: € 1.271.555
Partner(s): -   Bron financiering Nationale Postcode Loterij; Nederlandse Ambassade in Maputo, Mozambique (BuZa)
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! met Clinton Health Access Initiative, SAfAIDS, University of Amsterdam, GNP+, SWANNEPHA, SACEMA, under leadership of the Swaziland Ministry of Health
Project-beschrijving: Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen met hiv meteen beginnen met hiv-remmers dit hun eigen gezondheid verbetert en bovendien de kans op verdere overdracht van hiv verkleint. In Swaziland testen we deze strategie voor het eerst in de praktijk. In veertien klinieken kijken we wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van mensen met hiv, of de aanpak kosten-effectief is, wat de sociale en culturele gevolgen van de implementatie zijn en of mensen met hiv hun behandeling blijven volgen.

 

Hoofddoelstelling: barrières wegnemen

Leren om te leven - Cambodja

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-4-2014 t/m 31-3-2015
Bereik: 50.000   Totaal projectbedrag: € 150.000
Land: Cambodja   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 150.000
Partner(s): Oxfam Novib   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): One World UK
Project-beschrijving: In Cambodja wordt ICT op verschillende manieren ingezet om jongeren voorlichting te geven over seksuele gezondheid en rechten. Zo is er een digitale leeromgeving ontwikkeld, kunnen jongeren via social media en e-mail hun vragen over seksualiteit stellen en worden podcasts verspreid om jongeren met informatie te bereiken. In totaal hebben zo’n 50.000 jongeren op deze manier seksuele voorlichting gekregen.

Multi-media campagne tegen hiv onder homomannen en transgenders

Doelgroep: msm en transgenders   Looptijd: 30-4-2014 t/m 29-4-2015
Bereik: Direct 750, indirect 3.000   Totaal projectbedrag: € 17.000
Land: Indonesië, Maleisië en de Filipijnen   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 17.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ISEAN-Hivos GF project
Project-beschrijving: Het aantal homomannen en transgenders met hiv in Indonesië, Maleisië en de Filipijnen neemt al jaren toe. Preventieprogramma’s hebben tot nu toe niet het gewenste effect gehad, omdat ze vaak van bovenaf werden opgelegd. Bij dit project is de doelgroep daarom heel direct betrokken. Er zijn verschillende (digitale) communicatiemiddelen ingezet om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Een eigen plek voor transgenders in Oost-Timor

Doelgroep: Transgenders   Looptijd: 30-4-2014 t/m 29-4-2015
Bereik: Direct ongeveer 150 transgenders; indirect 1.500   Totaal projectbedrag: € 21.000
Land: Oost-Timor   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 21.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ISEAN-Hivos GF project with CODIVA
Project-beschrijving: Transgenders op Oost-Timor hebben geen gemakkelijk leven. Om in hun levensonderhoud te voorzien doen velen van hen sekswerk, wat ze kwetsbaar maakt voor hiv. Om dat te veranderen is er een veilige plek voor hen gecreëerd in de vorm van een beautysalon en lobbycentrum. Hier kunnen ze informatie over hiv en ondersteuning krijgen en een opleiding volgen zodat ze op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Bijstand om kinderen minder kwetsbaar te maken voor hiv

Doelgroep: Jongeren   Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-5-2015
Bereik: 120 kinderen en hun families   Totaal projectbedrag: € 343.725
Land: Zuid-Soedan   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 146.835
Partner(s): Cordaid   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): CDTY Catholic Diocese of Tombura-Yambio
Project-beschrijving: In Zuid-Soedan zijn moeder- en kindersterfte een groot probleem. Binnen dit project krijgen arme gezinnen die door aids getroffen zijn een maandelijkse financiële bijdrage, zodat zij niet langer in extreme armoede hoeven te leven. Met het geld, en ondersteuning van lokale organisaties, kunnen ouders en verzorgers hun kinderen laten inenten en naar school sturen, gezinnen voorzien in hun dagelijkse behoeften en het transport naar gezondheidscentra betalen. Daarnaast worden gezinnen geholpen om bijvoorbeeld een handeltje op te zetten, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo verbetert de gezondheid van de kinderen en hun families en hebben ze zicht op een betere toekomst.

Seksuele gezondheidszorg en rechten-project voor kwetsbare jongeren

Doelgroep: Jongeren (10-24)   Looptijd: 1-9-2012 t/m 30-6-2015
Bereik: 657 jongeren, waarvan 300 mannen die seks hebben met mannen en 57 sekswerkers   Totaal projectbedrag: € 37.500
Land: Senegal   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 37.500
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ONG-3D
Project-beschrijving: Om jongeren van 10 tot 24 jaar voor te lichten over seksualiteit, seksuele gezondheid en rechten en risico’s heb je de hele gemeenschap nodig. In dit project zijn voorlichtingsmaterialen en trainingen in de lokale taal vertaald. Jongeren, mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers zijn opgeleid om voorlichting te kunnen geven aan leden van hun eigen groep. Onder andere kennis van zeker 657 jongeren jongeren (waarvan 300 mannen die seks hebben met mannen en 57 sekswerkers) over het gebruik van condooms is dankzij het project verbeterd. En seksuele voorlichting is een bespreekbaar onderwerp tussen jongeren en volwassenen geworden.

Kwetsbare kinderen

Doelgroep: Indirect en direct: door aids kwetsbare kinderen
Direct: traditionele leiders, beleidsmakers, leraren, ouders/verzorgers
  Looptijd: 1-8-2012 t/m 31-7-2015
Bereik: Sinds de start van het project: 3.035 volwassenen en 4.142 kinderen   Totaal projectbedrag: € 55.000
Land: Kenia   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 55.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): RAPADO (Rural Aids Prevention and Development Organisation)
Project-beschrijving: Het doel van dit project in Kenia is om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen gerespecteerd worden en zij niet mishandeld of uitgebuit worden. Daarom wordt er voorlichting gegeven, gelobbyd en de economische positie van kwetsbare kinderen en hun families versterkt. In 2015 zijn met dit project vierhonderd kinderen bereikt.

Meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid op school

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-9-2014 t/m 31-8-2015
Bereik: 30.000 schoolkinderen, hun leraren en gemeenschappen, dankzij het verbeteren van het onderwijs op 30 schoolen   Totaal projectbedrag: € 375.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 200.000
Partner(s): Cordaid   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Civil Society Education Coalition (CSEC)
Project-beschrijving: Kinderen die naar school gaan zijn minder kwetsbaar voor hiv. In Malawi is het schoolsysteem echter niet efficient en de kwaliteit van de opleidingen laag. Veel kinderen blijven zitten of maken hun school niet af. Om daar verandering in te brengen wordt, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs in Malawi een proef gedaan om de kwaliteit van dertig scholen te verbeteren. Scholen die kwaliteitsverbeteringen laten zien kunnen dankzij dit project rekenen op extra budget. Het doel is om hiermee zo’n dertig duizend kinderen te bereiken.

Hiv en betere leefomstandigheden in de buurt van de Fincha suikerfabriek

Doelgroep: mensen met hiv, door aids kwetsbare kinderen en sekswerker   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-8-2015
Bereik: 425 mensen hebben geleerd hoe ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, 4.500 kinderen kregen voorlichting op school, 2.675 mensen hebben via voorlichtingscampagnes informatie gekregen.   Totaal projectbedrag: € 25.000
Land: Ethiopië   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 25.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): MKC-RDA
Project-beschrijving: In het gebied rondom de Fincha Sugar Factory in Ethiopïe leven veel mensen met hiv. Er woont een groot aantal aidswezen en mensen die door hiv getroffen zijn kunnen moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. Om de aidsepidemie in te dammen en positie van mensen met hiv te versterken is, in samenwerking met de fabriek, een project uitgevoerd. Er is onder andere voorlichting gegeven en vrouwen en kinderen die geraakt zijn door hiv hebben geleerd geld te verdienen met landbouw en veeteelt.

Toegang tot zorg voor jongeren met hiv in Malawi

Doelgroep: vrouwen en meisjes   Looptijd: 1-5-2013 t/m 31-12-2015
Bereik: 140 jongeren met hiv zijn getraind, 138 mensen zijn bereikt met de campagne, 56 jongeren werden lid van een steungroep, 60 mensen waren aanwezig bij driemaandelijkse sessies over therapietrouw   Totaal projectbedrag: € 60.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 40.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): CEGI (Centre for Girls and Interaction)
Project-beschrijving: CEGI mobiliseert jonge vrouwen en meisjes zodat zij een actieve rol kunnen spelen in de aidsbestrijding in Malawi. Zo zijn 140 jongeren getraind om aandacht te vragen voor betere toegang tot zorg en behandeling en is er een campagne georganiseerd om hiv- en seksuele gezondheidsdiensten toegankelijker te maken. 56 jongeren konden ervaringen uitwisselen in een speciale steungroep voor jongeren.

InfoAdo - Leren om te leven (Connecting 4 Life)

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 15-12-2013 t/m 15-12-2015
Bereik: 100.000 jongeren (minsten >50% meisjes), 4000 ouders, 1.000 wetgevers   Totaal projectbedrag: € 500.000
Land: Senegal   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 275.000
Partner(s): Oxfam Novib   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): OneWorld UK (OWUK), Butterfly Works (BFW) and local partners in Senegal
Project-beschrijving: Als gevolg van taboes groeien jongeren in Senegal op zonder dat zij toegang hebben tot informatie over seksualiteit, seksuele gezondheid en mensenrechten. Hierdoor lopen zij een groter risico lopen om hiv te krijgen. Om daar verandering in te brengen is er een, gedeeltelijk interactief, preventieprogramma ontwikkeld om jongeren te informeren. Met behulp van sms’jes en een lesprogramma via de computer hebben ze allerlei informatie over seksualiteit gekregen. Ook ouders, religieuze leiders, politici en wetgevers zijn bij het project betrokken.

Werken aan een toekomst voor jonge vrouwen met hiv

Doelgroep: vrouwen en meisjes   Looptijd: 1-5-2013 t/m 30-12-2015
Bereik: o.a. 52 vrouwen/meisjes en 87 mannen/jongens deden mee aan groepsgesprekken, 15 meisjes en 8 jongens kregen een training over mensenrechten   Totaal projectbedrag: € 52.500
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 52.500
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Manet+
Project-beschrijving: Binnen dit project werden gezondheidswerkers getraind om in hun werk meer rekening te houden met de behoefte van jonge vrouwen en jongeren met hiv. Ook de jonge vrouwen en jongeren zelf werden getraind, onder andere op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het doel is dat jonge meiden met hiv betere toegang hebben tot voorzieningen gericht op seksuele gezondheid, gezinsplanning en gezondheidszorg, zodat zij een gezond leven kunnen leiden.

Het beschermen van de rechten van jonge meiden met hiv in de districten Wakiso en Mubende in Oeganda

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-12-2012 t/m 31-12-2015
Bereik: 241 meiden met hiv, 104 moeders en 619 mensen uit de gemeenschap kregen voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid, 18.614 mensen kregen thuis voorlichting en de mogelijkheid om een hiv-test te doen, 226 positief geteste meisjes werden behandeld, 1.353 meisjes met hiv kregen juridische ondersteuning, 148 meisjes met hiv kregen een beroepsopleiding   Totaal projectbedrag: € 113.000
Land: Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 80.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): UNASO (Uganda Network of AIDS Service Organizations)
Project-beschrijving: In Oeganda zijn jongeren vroeg seksueel actief, helaas heeft dit een toename van het aantal hiv-infecties tot gevolg. Met dit project wilden we ervoor zorgen dat jongeren voorlichting krijgen over seksuele gezondheid en rechten en de veelvoorkomende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zorgden we voor laagdrempelige mogelijkheden om een hiv-test te doen en voor hoogwaardige gezondheidszorg. In totaal bereiken we hier bijna twintig duizend mensen mee.

Betere voorlichting en zorg voor meisjes en vrouwen op het platteland van Malawi

Doelgroep: vrouwen en meisjes   Looptijd: 1-4-2013 t/m 31-12-2015
Bereik: 160 meisjes en jonge vrouwen zijn direct bereikt met hiv-zorg en ondersteuning, 1.800 meisjes en jonge vrouwen zijn indirect bereikt. 135 vrouwen met hiv hebben een training gekregen over o.a. mensenrechten en leven met hiv, 43 jongeren zijn opgeleid om andere jongeren voor te lichten, 60 jongeren hebben voorlichting gekregen over o.a. hiv-remmers en 21 gezondheidswerkers hebben een training gekregen over het verlenen van jeugdvriendelijke zorg.   Totaal projectbedrag: € 90.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 60.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): RISE (formerly KASO)
Project-beschrijving: RISE promoot en beschermt de rechten van vrouwen, meisjes en kinderen die getroffen zijn door hiv. De organisatie traint en begeleidt hen, maar ook hun gemeenschap en gezondheidswerkers. Het doel is dat ze minder kwetsbaar zijn voor hiv, dat het aantal nieuwe hiv-infecties vermindert en dat de toegang tot en kwaliteit van hiv- en seksuele gezondheidsdiensten toeneemt. Dankzij dit project zijn 160 meisjes en jonge vrouwen bereikt met betere zorg.

Positieve samenwerking in Bolivia

Doelgroep: mensen met hiv   Looptijd: 1-6-2014 t/m 31-12-2015
Bereik: direct: 100 mensen, indirect: 5.000 mensen   Totaal projectbedrag: € 60.000
Land: Bolivia   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 37.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Asuncami – Asociación Un Nuevo Camino
Project-beschrijving: Via dit project brengen we in drie gebieden in Bolivia een samenwerking op het gebied van lobby tot stand tussen mensen met hiv en mensen die geen hiv hebben.

S’Khokho-project voor jongeren

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-12-2014 t/m 31-12-2015
Bereik: 20.000   Totaal projectbedrag: € 30.000
Land: Zuid-Afrika   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 30.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): S’khokho Community Health
Project-beschrijving: In het S’Khokho-project in Zuid-Afrika, zijn mannen heel direct bij de hiv-bestrijding en het verbeteren van de gezondheidszorg in hun gemeenschap betrokken. De mannen die deelnemen aan dit project lobbyen voor betere zorg, geven voorlichting en zetten zich in voor gelijkwaardigere verhouding tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zorgt het project ervoor dat ook mannen de juiste zorg krijgen.

Framework for Dialogue Kenia – dialoog tussen religieuze leiders en mensen met hiv

Doelgroep: religieuze leiders, regioanale overheden   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2015
Bereik: 120 religieuze leiders en mensen met hiv, 3 regionale overheden   Totaal projectbedrag: € 35.000
Land: Kenia   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 35.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Kenyan Network of Religious Leaders Living with or Affected by HIV and AIDS
(KENERELA+)
Project-beschrijving: Religieuze leiders hebben vaak grote invloed op politieke besluiten, programma’s en beleid. Dit project heeft als doel dat de boodschappen van geloofsgemeenschappen en religieuze leiders beter aansluiten bij de behoeften van mensen met hiv. Door middel van de methode “Framework for Dialogue” wordt de dialoog tussen netwerken van mensen met hiv en religieuze leiders in Kenia gefaciliteerd en hun samenwerking versterkt. Daarnaast krijgen de religieuze leiders training in de “SAVE-approach”, een hiv-preventie-methode.

Gezondheid en bestaanszekerheid project

Doelgroep: huishoudens, gezondheidswerkers, voorlichters   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2015
Bereik: o.a. 180 huishoudens, 20 gezondheidswerkers in lokale klinieken, 60 vrijwillige gezondheidswerkers, 48 voorlichters   Totaal projectbedrag: € 50.000
Land: Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 50.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Health Need Uganda (HNU)
Project-beschrijving: Met dit project wilden we de gezondheid van kwetsbare mensen en gezinnen, in het bijzonder mensen getroffen door hiv, verbeteren. Om dat te bereiken verbeterden we de gezondheidszorg op het laagste niveau, onder andere door te zorgen dat de voorlichting verbeterden, de kwaliteit van de hiv-zorg in lokale klinieken omhoog ging en vrijwillige gezondheidswerkers actief werden in de gemeenschappen.

Buddyz for Luv Project 2015

Doelgroep: schoolgaande jeugd   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2015
Bereik: 1.000 jongeren 180 kinderen   Totaal projectbedrag: € 50.000
Land: Zimbabwe   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 50.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Patsime Edutainment Trust
Project-beschrijving: Het Buddyz for Luv project is al een aantal jaar een succes en kreeg daarom ook in 2015 een vervolg. Het doel is om seksueelrisicogedrag en drugsgebruik onder schoolgaande jongeren (8 – 24 jaar) te verminderen en hun kennis over seksualiteit te vergroten. Om dat te bereiken zijn onder andere informatieve theatervoorstellingen georganiseerd en speciale ‘Buddyz Clubs’ opgericht waarin jongeren samenkomen en informatie krijgen.

Capaciteitsvergroting om stigma te verminderen en testen te promoten

Doelgroep: Religieuze- en traditionele leiders   Looptijd: 1-10-2015 t/m 31-12-2015
Bereik: 100 religieuze- en traditionele leiders   Totaal projectbedrag: € 3.400
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 3.400
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): RESARU through Strategies for Hope Trust
Project-beschrijving: Als gevolg van geldende culturele normen, vooroordelen en stigma en discriminatie laten in bepaalde regio’s in Malawi maar weinig mensen zich testen. Ook komen zij niet voor hun hiv-status uit, wat ernstige gevolgen voor hun gezondheid kan hebben. Om de houding van de (kerk)gemeenschappen te veranderen zijn religieuze- en traditionele leiders getraind, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om discriminatie in hun gemeenschap tegen te gaan.

Een reikende hand voor jongeren in Oeganda

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-1-2015 t/m 29-2-2016
Bereik: 6.200 jongeren   Totaal projectbedrag: € 100.000
Land: Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 100.000
Partner(s): Cordaid   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Reach A Hand Uganda
Project-beschrijving: Met dit project steunen we jongeren in Oeganda bij het verkrijgen van voldoende kennis en vaardigheden om gezonde keuzes op seksueel vlak te maken. We ondersteunen daarvoor vier door jongeren geleide organsaties, waardoor zij in totaal zo’n 2400 jongeren direct en 4800 jongeren indirect kunnen bereiken met informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Door de capaciteit van de organisaties te versterken zijn zij hopelijk ook na afronding van het project in staat om zich in te zetten voor betere seksuele gezondheidszorg voor jongeren.

Gecontinueerd project: Bijstand om kinderen minder kwetsbaar te maken voor hiv

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-12-2012 t/m 31-5-2016
Bereik: 120 kinderen   Totaal projectbedrag: € 129.000
Land: Zuid-Soedan   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 121.251
Partner(s): Cordaid   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Catholic Diocese of Tombura-Yambio
Project-beschrijving: In Zuid-Soedan zijn moeder- en kindersterfte een groot probleem. Binnen dit project krijgen arme gezinnen die door aids getroffen zijn een maandelijkse financiële bijdrage, zodat zij niet langer in extreme armoede hoeven te leven. Met het geld, en ondersteuning van lokale organisaties, kunnen ouders en verzorgers hun kinderen laten inenten en naar school sturen, kunnen gezinnen voorzien in hun dagelijkse behoeften, zoals voldoende voedsel, en kunnen ze het transport naar gezondheidscentra betalen. Daarnaast worden gezinnen geholpen om bijvoorbeeld een handeltje op te zetten, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo verbetert de gezondheid van deze kinderen en hun families en hebben ze zicht op een betere toekomst.

Framework for Dialogue Oeganda – dialoog tussen religieuze leiders en mensen met hiv

Doelgroep: Religieuze leiders   Looptijd: 1-6-2015 t/m 31- 5-2016
Bereik: 105 religieuze leiders en hun gemeenschappen   Totaal projectbedrag: € 25.000
Land: Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 25.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Uganda Christian Action Network (UCAN)
Project-beschrijving: Religieuze leiders hebben vaak grote invloed op politieke besluiten, programma’s en beleid. Dit project heeft als doel dat de boodschappen van geloofsgemeenschappen en religieuze leiders beter aansluiten bij de behoeften van mensen met hiv. Door middel van de methode “Framework for Dialogue” wordt de dialoog tussen netwerken van mensen met hiv en religieuze leiders in Oeganda gefaciliteerd en hun samenwerking versterkt. Daarom worden onder andere bijeenkomsten georganiseerd op nationaal en regionaal niveau en wordt er een handboek ontwikkeld over stigma in relatie tot de Bijbel en Koran.

Economische steun voor jonge vrouwen met hiv

Doelgroep: jonge vrouwen en meisjes met hiv   Looptijd: 1-6-2014 t/m 30-6-2016
Bereik: Direct: 230 jonge vrouwen en meisjes   Totaal projectbedrag: € 60.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 10.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): RISE
Project-beschrijving: In dit project wordt de economische positie van jonge vrouwen met hiv versterkt. In een eerder stadium hebben ze trainingen gevolgd om hun zelfvertrouwen te vergroten. Nu wordt ze geleerd hoe ze een eigen bedrijfje kunnen starten en krijgen ze een vakopleiding. Hier profiteren in totaal zo’n 230 mensen van.

Betere voorlichting en toegang tot zorg voor jongeren in Kenia

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 31-5-2013 t/m 31-7-2016
Bereik: Meer dan twee miljoen jongeren bereikt via het digitale platform, 1.186.527 kregen informatie over hiv en werden getest, 255.107 gesprekken via de telefonische hulplijn, 156 mannen die seks hebben met mannen kregen zorg   Totaal projectbedrag: € 200.000
Land: Kenia   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 100.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): LVCT (Liverpool VCT, Care & Treatment)
Project-beschrijving: LVCT ondersteunt de meest kwetsbare groepen onder de Keniaanse jeugd met voorlichting en toegang tot gezondheidszorg. LVCT zet programma’s op om deze jongeren te bereiken en ondersteunen, onder andere via een digitaal platform en telefonische hulplijnen. Ook zorgt LVCT ervoor dat er aandacht is voor deze jongeren bij het opstellen van hiv-beleid.

Betrokken kerkgenootschappen

Doelgroep: Theologiestudenten, pastors, jongeren, kerkgangers   Looptijd: 1-8-2015 t/m 31-7-2016
Bereik: 150 theologiestudenten, 500 pastors, jongeren en kerkgangers   Totaal projectbedrag: € 91.276
Land: India   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 50.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): National Council of Churches of India (NCCI)
Project-beschrijving: Kwetsbare groepen, zoals mensen die met hiv leen, lhbt’ers en drugsgebruikers vinden vaak moeilijk aansluiting bij een kerk. Toch kunnen kerken een belangrijke rol spelen bij het verminderen van stigma en discriminiatie, het verbeteren van zorg en vergroten van seksuele gelijkheid. Dit project is erop gericht om er in India voor te zorgen dat er binnen kerkgenootschappen meer aandacht komt voor kwetsbare groepen.

Meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid op school (vervolgproject)

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-9-2015 t/m 31-8-2016
Bereik: 30.000 schoolkinderen op 30 scholen, hun leraren en gemeenschappen   Totaal projectbedrag: € 375.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 200.000
Partner(s): Cordaid   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Civil Society Education Coalition CSEC
Project-beschrijving: Kinderen die naar school gaan zijn minder kwetsbaar voor hiv. In Malawi is het schoolsysteem echter niet efficient en de kwaliteit van de opleidingen laag. Veel kinderen blijven zitten of maken hun school niet af. Om daar verandering in te brengen wordt, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs in Malawi een proef gedaan om de kwaliteit van dertig scholen te verbeteren. Scholen die kwaliteitsverbeteringen laten zien kunnen dankzij dit project rekenen op extra budget.

Meer aandacht voor jongeren bij de aidsbestrijding

Doelgroep: Religieuze leiders en hun kerkgemeenschappen, jongeren, gehandicapten.   Looptijd: 1-9-2015 t/m 31-8-2016
Bereik: 72 religieuze leiders, 6.000 jongeren (16-35 jaar), 72 voorlichters, 100 gehandicapten   Totaal projectbedrag: € 50.000
Land: Zimbabwe   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 50.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): RUDO
Project-beschrijving: Het aantal jongeren met hiv in Zimbabwe is gestegen, daarom is het tijd voor actie. Met dit project willen we de kennis van jongeren over hiv en positief leven met hiv vergroten en discriminatie aanpakken. Met verschillende activiteiten werken we aan preventie, gedragsverandering en het creëren van een ondersteunende omgeving. Tegelijkertijd besteden we aandacht aan schadelijke religieuze en culturele gebruiken die de verspreiding van hiv in de hand werken.

Educatie en entertainment komen samen tegen hiv in Tanzania

Doelgroep: jongeren   Looptijd: 1-9-2014 t/m 31-10-2016
Bereik: Onder andere 200 vrouwen bereikt tijdens evenementen   Totaal projectbedrag: € 100.000
Land: Tanzania   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 20.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): FEMINA HIP LTD
Project-beschrijving: Femina Hip is een organisatie die via bijeenkomsten en verschillende multimediale activiteiten een gezonde leefstijl, seksuele gezondheid, hiv-preventie en gelijkheid tussen en mannen en vrouwen promoot onder jongeren. Via artikelen in tijdschriften, radioprogramma’s, social media, sms en het organiseren van activiteiten vergroten ze de kennis van de jeugd en zorgen ze er met steun van STOP AIDS NOW! voor dat de vraag naar goede zorg toeneemt.

Meer speciale (hiv-)zorg voor jongeren in de districten Wakiso en Mubende

Doelgroep: Vrouwen en meisjes   Looptijd: 1-9-2014 t/m 31-10-2016
Bereik: 2.500   Totaal projectbedrag: € 99.600
Land: Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 19.600
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Nurture Africa (Formerly known as A-Z Children’s Charity)
Project-beschrijving: Jongeren worden in de districten Wakiso en Mulbende in Oeganda niet goed bereikt met zorg. Van de 104 klinieken in de gebieden hebben er maar zeven speciale faciliteiten voor jongeren. Om dat te veranderen zetten we vier model jeugdfaciliteiten op, die als voorbeeld kunnen dienen voor de andere klinieken. We stimuleren op die manier dat jongeren toegang hebben tot de juiste informatie over seksualiteit, voorbehoedsmiddelen kunnen krijgen en dat zwangere jongeren en jongeren met hiv ondersteund worden.

Projecten over seksuele en reproductieve gezondheid voor jongeren in Sébougou

Doelgroep: Hoofddoelgroep: jongeren, andere doelgroepen: opiniemakers, ouders, geozndheidswerkers in 2 klinieken   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2016
Bereik: 4.000 jongeren, 2.000 ouders en opiniemakers   Totaal projectbedrag: € 75.000
Land: Mali   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 75.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): WALE
Project-beschrijving: Met dit project willen we de seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren op verschillende manieren verbeteren. Onder andere door, in samenwerking met onder andere traditionele en religieuze leiders, kindhuwelijken terug te dringen. Verder door jongeren te betrekken bij het informeren van andere jongeren over hiv en beschikbare gezondheidsdiensten. En door te zorgen voor passende hiv-zorg, door gezondheidswerkers te trainen en mobiele zorg aan te bieden.

Effectievere aidsbestrijding door kerken in Zambia

Doelgroep: religieuze leiders, jongeren, mensen met hiv   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2016
Bereik: 40 geestelijken, 1.280 jongeren, 200 mensen met hiv in 10 steungroepen   Totaal projectbedrag: € 180.000
Land: Zambia   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 40.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Council of Churches Zambia (CCZ)
Project-beschrijving: Na een aantal jaren van daling stijgt het aantal nieuwe hiv-infecties is Zambia weer. Het is daarom belangrijk dat er aandacht blijft voor hiv, zeker onder jongeren. Stigma, onder ander binnen kerkgemeenschappen, is een van de dingen die effectieve aidsbestrijding in de weg staan. In dit project pakken we stigma in de kerken aan, onder andere door mensen met hiv te ondersteunen.

Betrokken religieuze leiders

Doelgroep: landcoördinatoren van INERELA+ en hun leden   Looptijd: 1-8-2015 t/m 31-12-2016
Bereik: 16 landcoördinatoren, 100 leden, 1.000 kerkgangers   Totaal projectbedrag: € 80.000
Land: Sub-Sahara Afrika   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 30.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): International Network of Religious Leaders Living with or Affected by HIV and AIDS (INERELA+)
Project-beschrijving: Binnen INERELA+ werken religieuze leiders met hiv of geraakt door hiv en aids samen aan het verminderen van stigma, nieuwe hiv-infecties en aidsdoden. Om dat te bereiken is het netwerk in verschillende landen actief met projecten waarin aandacht is voor het verminderen van stigma en het promoten van ‘positief leven met hiv’. Daarnaast doet INERELA+ onderzoek, bijvoorbeeld naar de discriminatie van religieuze leiders met hiv in Ethiopië, om dialoog uit te lokken.

Promotie van hiv-testen voor mannen in geloofsgemeenschappen in Zuid-Afrika

Doelgroep: Religieuze leiders, mensen met hiv   Looptijd: 1-1-2016 t/m 31-12-2016
Bereik: Minimaal 20 religieuze leiders, 2.500 mannen   Totaal projectbedrag: € 239.525
Land: Zuid-Afrika   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 0 (eerste betaling in 2016)
Partner(s): Aids Fonds   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): INERELA+; Anova Health Institute
Project-beschrijving: Mannen in Zuid-Afrika doen minder vaak een hiv-test dan vrouwen. Ook worden ze mindervaak behandeld met hiv-remmers en bezoeken ze minder vaak een gezondheidscentrum. Dat brengt de bestrijding van de aidsepidemie onder zowel mannen als vrouwen in gevaar. In dit project pakken we dit probleem aan door mannen over hiv te informeren tijdens hun bezoek aan de kerk en hen ook daar de mogelijkheid te bieden om zich te laten testen. Twintig religieuze leiders krijgen een training zodat zij hiv en seksuele gezondheid bespreekbaar kunnen maken. Zij enthousiasmeren op hun beurt weer andere religieuze leiders voor het programma, zodat de aanpak zich als een olievlek verspreidt.

Sociale en economische versterking van vrouwen met hiv op het platteland van Bindura, Zimbabwe

Doelgroep: Vrouwen en meisjes   Looptijd: 1-9-2014 t/m 30-9-2017
Bereik: 350 jonge vrouwen met hiv   Totaal projectbedrag: € 55.400
Land: Zimbabwe   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 12.465
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ROOTS, Real Open Opportunities for Transformation Support
Project-beschrijving: In totaal 350 jonge vrouwen uit de omgeving van Bindura Urban in Zimbabwe worden dankzij dit project getraind in het starten van een eigen bedrijfje. Daarnaast krijgen ze voorlichting over hiv en seksuele gezondheid en rechten. Daarbij is speciale aandacht voor de verhoudingen tussen man en vrouw en de ideeën van de meisjes daarover.

Gedragsverandering dankzij audiomagazines op je mobiel

Doelgroep: Mensen met hiv   Looptijd: 16-11-2015 t/m 15-5-2018
Bereik: 10.000 abonnees   Totaal projectbedrag: € 291.000
Land: Zimbabwe   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 0 (eerste betaling in 2016)
Partner(s): Aids Fonds   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): SAfAIDS; Clinton Health Access Initiative (CHAI)
Project-beschrijving: In Zimbabwe heeft vrijwel iedereen een mobiele telefoon, en daar maken we in dit project gebruik van. Via een wekelijks audiomagazine informeren we kwetsbare groepen over relaties, seks en gezondheid en stimuleren we mensen om een hiv-test te doen. Informatie die luisteraars over zichzelf bekend maken wordt gebruikt om de inhoud van het programma toe te spitsen op de individuele luisteraars. Mensen met hiv krijgen bijvoorbeeld informatie over klinieken in de buurt en kunnen gebruik maken van een functie die hen helpt herinneren om hun medicijnen te nemen.
In totaal hopen we dat zo’n 10.000 mensen zich op het audiomagazine abonneren.

Uitbreiding van het project ‘Een eigen plek voor transgenders in Oost-Timor’

Doelgroep: Transgender   Looptijd: 1-10-2015 t/m 30-9-2016
Bereik: 300 transgenders in Dili (hoofdstad) and 60 transgenders in 5 andere regio’s   Totaal projectbedrag: € 10.000
Land: Timor Leste   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 8.008
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ISEAN; CODIVA
Project-beschrijving: Transgenders op Oost-Timor hebben geen gemakkelijk leven. Om in hun levensonderhoud te voorzien doen velen van hen sekswerk, wat ze kwetsbaar maakt voor hiv. Om dat te veranderen worden op verschillende plaatsen gemeenschapshuizen voor hen gecreëerd. Hier kunnen ze informatie over hiv en ondersteuning krijgen en als gemeenschap op een andere manier geld verdienen.

Betere toegang tot seksuele gezondheidszorg voor meisjes en jonge vrouwen in Zimbabwe en Malawi

Doelgroep: Jonge vrouwen en meisjes in Malawi and Zimbabwe   Looptijd: 1-10-2015 t/m 31-12-2017
Bereik: Onder andere 420 jonge vrouwen, 320 jonge mannen, 8 gezondheidswerkers en 30 religieuze leiders in Malawi en 3.000 jonge vrouwen en 40 traditionele leiders in Zimbabwe   Totaal projectbedrag: € 200.000
Land: Malawi; Zimbabwe   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 0 (eerste betaling in 2016)
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Foundation for Children Rights (FCR) Malawi; Roots Zimbabwe
Project-beschrijving: Met dit project willen we het aantal hiv-infecties onder jonge vrouwen terugdringen door kindhuwelijken tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we de toegang tot hiv-zorg verbeteren door te zorgen voor beter beschikbare informatie en kwalitatieve zorg.

Verbeteren bestaanszekerheid en hiv-preventie en -behandeling

Doelgroep: Kwetsbare kinderen en hun verzorgers (inclusief mensen met hiv)   Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-12-2015
Bereik: 50 kwetsbare kinderen, 50 verzorgers van kwetsbare kinderen en gemeenschapsleden   Totaal projectbedrag: € 75.000
Land: Ethiopië   Bestede bijdrage in 2015: € 25.000
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, Dorcas Aid Ethiopia, ICCO Cooperation
Project-beschrijving: Het doel van dit project was om aidswezen en jongeren in Boyle in Ethiopië minder kwetsbaar te maken voor hiv door te zorgen dat ze naar school konden of een vak konden leren, de economische positie van hun verzorgers te versterken en in de gemeenschap voorlichting te geven over hiv en aids. In totaal zijn zo’n 50 aidswezen en hun verzorgers ondersteund en heeft ook de gemeenschap geprofiteerd van dit project.

Economische versterking van (pleeg)ouders van aidswezen in Gulele Subcity

Doelgroep: Kwetsbare kinderen en hun verzorgers (inclusief mensen met hiv)   Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-12-2015
Bereik: 183 verzorgers en hun kinderen en de gemeenschap   Totaal projectbedrag: € 75.000
Land: Ethiopië   Bestede bijdrage in 2015: € 15.897
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, ISAPSO, ICCO Cooperation
Project-beschrijving: Het doel van dit project was om de verzorgers van aidswezen (vaak kwetsbare vrouwen) in Gulele Subcity in Ethiopië minder kwetsbaar te maken voor hiv door te zorgen dat zij in hun eigen levensonderhoud konden voorzien en voorlichting te geven over hiv en aids. Dit deden we onder andere door bestaande zelfhulpgroepen te versterken, vrouwen te leren sparen en hen een vakopleiding te geven.

Healthy young people - werken aan een stimulerend klimaat op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid

Doelgroep: Jongeren   Looptijd: 1-1-2014 t/m 30-06-2016
Bereik: 524 jongeren en 446 leraren zijn getraind in seksuele voorlichting aan jongeren én doorverwijzen, 27 gezondheidswerkers zijn getraind in het geven van jeugdvriendelijke zorg   Totaal projectbedrag: € 225.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage in 2015: € 74.083
Partner(s): ICCO Cooperation   Bron financiering: Investeringsfonds en partnerfonds
Organisatie(s): ICCO Cooperation, STOP AIDS NOW!, Edukans/Educaids, EEDF, Nkhoma
Project-beschrijving: In dit project worden de seksuele voorlichting die op zes scholen in Malawi wordt gegeven en het op jongeren gerichte zorgaanbod in de klinieken in de buurt van die scholen beter op elkaar afgestemd. Vooral de discriminatie die een gevolg is van het feit dat seksuele activiteit van jongeren niet geaccepteerd wordt is een belangrijk punt van aandacht. Het doel is om de toegang tot zorg voor zo’n 2500 jongeren (10-18 jaar) te verbeteren.

Empowering young people - werken aan een stimulerend klimaat op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid

Doelgroep: Jongeren (10-24 jaar)   Looptijd: 1-1-2016 t/m 30-06-2018 (voorbereidingen reeds in 2015 gestart)
Bereik: 1.800 jongeren op scholen en 3.600 schoolverlaters in de districten Chikwawa en Mangoch   Totaal projectbedrag:

€ 400.000

Land: Malawi   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (eerste betaling wordt in 2016 gedaan)
Partner(s): -   Bron financiering: UKAID, Edukans, STOP AIDS NOW!
Organisatie(s): YONECO, EEDF, Edukans/Educaids, STOP AIDS NOW!
Project-beschrijving: Met dit project, dat een vervolg is op het project Healthy Young People, willen we het aantal nieuwe hiv- en soa-infecties en tienerzwangerschappen in Malawi terugdringen en ervoor zorgen dat meer jongeren een kliniek bezoeken. We doen dat door seksuele voorlichting te geven op scholen en bij jongerenclubs. Tegelijkertijd zorgen we dat jongeren met hun vragen en voor zorg terecht kunnen bij getrainde gezondheidswerkers. Bij het project zijn jongeren (10-24) zelf, maar ook hun leraren, ouders en traditionele leiders betrokken.

Verbeterde zorg rond zwangerschap en geboorte in Malawi

Doelgroep: (Jonge) vrouwen   Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-03-2016
Bereik: 1. Alle (jonge) vrouwen van reproductieve leeftijd in drie gebieden in het Lilongwe district 2. Beleidsmakers op districtsniveau en traditionele leiders 3. Zorgaanbieders en -managers in drie klinieken   Totaal projectbedrag: € 300.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage in 2015: € 175.968
Partner(s): ICCO, Cordaid, Hivos   Bron financiering: Investeringsfonds, Cordaid, Hivos (partnerfonds), ICCO
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, Cordaid, Hivos, ICCO, ICCO Malawi, MANET+ (Malawi Network of People Living with HIV and AIDS), RISE (Rights Institute for Social Empowerment), CYDSE (Centre for Youth Development and Social Empowerment), COWLHA (Coalition of Women Living with HIV and AIDS), MASUNA (Meaningful Action on HIV and AIDS Support Network Association)
Project-beschrijving: In Malawi lopen vrouwen in de vruchtbare leeftijd meer risico hiv te krijgen. Het doel van dit project is om te zorgen dat deze vrouwen kunnen rekenen op hoogwaardige gezondheidszorg gericht op seksualiteit en voortplanting en moeder- en kindzorg, afgestemd op de wensen en behoeftes van de vrouwen zelf. Er wordt in drie klinieken gezorgd voor zorg die veilig, efficiënt, effectief en betaalbaar is, op het juiste moment verleend wordt en de patiënt centraal stelt. Hierbij richten we ons zowel op de zorgaanbieders en -managers en het verbeteren van hun zorgpakketten, als op vrouwen met hiv en de lokale gemeenschap die ondersteuning en training krijgen om de geboden zorg beter te evalueren en goede zorg te kunnen opeisen. Gezamenlijk kunnen zij de zorg verbeteren.

Hiv-preventie door het sociaal en economisch zelfstandiger maken van vrouwen

Doelgroep: Kinderen, jongeren, vrouwen en mensen met hiv   Looptijd: 1-7-2013 t/m 30-6-2016
Bereik: 50 mensen met hiv, 85 kwetsbare kinderen en hun verzorgers en 136 kwetsbare vrouwen, 16 jongeren en 550 gemeenschapsled   Totaal projectbedrag: € 75.388
Land: Ethiopië   Bestede bijdrage in 2015: € 20.628
Partner(s): -   Bron financiering: Supertrash en donateursbijdrage
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! en JECCDO
Project-beschrijving: Het doel van dit project is om vrouwen in Godino in Ethiopië minder kwetsbaar te maken voor hiv door hun economische positie te versterken en voorlichting te geven over hiv en aids. Dit moet ertoe leiden dat 550 mensen in staat zijn om zich te beschermen tegen hiv. Daarnaast hebben 271 vrouwen een verhoogd familie-inkomen, worden 85 aidswezen gesteund en doen 16 jongeren een vakopleiding. Drie lokale organisaties ontplooien agrarische activiteiten om zo kwetsbare dorpsgenoten te kunnen ondersteunen.

Hiv- en bestaanszekerheidproject in Debre Birhan

Doelgroep: Kinderen, jongeren, vrouwen en mensen met hiv   Looptijd: 1-7-2012 t/m 31-12-2015
Bereik: 150 aidswezen, 20 straatkinderen, 150 verzorgers van aidswezen, 70 jongeren, 70 mensen met hiv, 10 sekswerkers, 2.000 gemeenschapsleden   Totaal projectbedrag: € 350.000
Land: Ethiopië   Bestede bijdrage in 2015: € 8.536
Partner(s): -   Bron financiering: AmsterdamDiner Foundation 2012
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, JeCCDO
Project-beschrijving: De nood van de kinderen in Debre Berhan in Ethiopië die getroffen zijn door aids is hoog. Door de sociale en economische positie van hun verzorgers te versterken willen we hun positie verbeteren. We bereiken met dit project, waarin we ook de (gezondheids-) voorzieningen verbeteren, 150 aidswezen en hun verzorgers, twintig straatkinderen, zeventig jongeren, zeventig mensen met hiv, tien sekswerkers, tweeduizend mensen uit de gemeenschap, vier maatschappelijke organisaties, twee jongerenclubs en vier scholen

Link Up: Betere seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren die kwetsbaar zijn voor hiv

Doelgroep: Jongeren (10-24 jaar)   Looptijd: 1-1-2013 t/m 30-06-2016
Bereik: Ruim 1 miljoen jongeren (jongeren met hiv, jonge vrouwen, jonge mannen die seks hebben met mannen, jonge sekswerkers) in de vijf landen.   Totaal projectbedrag: € 1,1 miljoen
Land: Burundi, Ethiopië, Oeganda, Bangladesh, Myanmar. STOP AIDS NOW! richt zich voornamelijk op Oeganda.   Bestede bijdrage in 2015: € 267.657
Partner(s): -   Bron financiering: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatie(s): International HIV/AIDS Alliance (hoofdaanvrager), STOP AIDS NOW! (alliantielid), Marie Stopes International (alliantielid), Population Council (alliantielid), Global Youth Coalition on HIV/AIDS (alliantielid), ATHENA Network (alliantielid), Community Health Alliance Uganda (CHAU), International Community of Women living with HIV Eastern Africa (ICWEA), Marie Stopes Uganda (MSU), Uganda Network of Young People living with HIV (UNYPA), Uganda Youth Coalition on Adolescent Sexual Reproductive Health Rights and HIV/AIDS (CYSRA)
Project-beschrijving: Binnen Link Up werken we als onderdeel van een alliantie samen aan het verbeteren van zorg en informatie over seksualiteit en hiv voor één miljoen jongeren in vijf landen. We richten ons vooral op jongeren die extra kwetsbaar zijn voor hiv. In Oeganda doen we dat samen met onze partner ICWEA, die op basis van eigen onderzoek naar rechtenschendingen binnen de seksuele gezondheidszorg pleit voor betere gezondheidsvoorzieningen voor jonge vrouwen. Daarnaast versterken we de capaciteit van jongeren zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het beïnvloeden van belangrijke internationale processen.

ASK: Toegang, Diensten en Kennis programma: wat jongeren willen, wat jongeren nodig hebben

Doelgroep: Jongeren (10-25 jaar), met een focus op jongeren met hiv en jonge vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.   Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-12-2015
Bereik: In 2015 zijn onder meer 137.000 jongeren voorzien van hiv-remmers, kregen 4 miljoen jongeren toegang tot anticonceptie, en kregen ruim 160 meisjes en jonge vrouwen met hiv-zorg rondom zwangerschap en bevalling   Totaal projectbedrag: € 2.658.443
Land: Kenia en Oeganda   Bestede bijdrage in 2015: € 917.160
Partner(s): -   Bron financiering: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatie(s): Rutgers (hoofdaanvrager), AMREF Flying doctors (alliantie lid), Simavi (alliantie lid), CHOICE for Youth and Sexuality (alliantie lid), dance4life (alliantie lid), IPPF (alliantie lid), STOP AIDS NOW!, GNP+, CHAI Oeganda, CHAI Kenia, UNESCO Oeganda, UNESCO Kenia, UYP, UNYPA, MAXFACTA, NEPHAK, Mama's Club, WOFAK
Project-beschrijving: Het ASK-programma wordt uitgevoerd in zeven landen, binnen de SRGR-Alliantie, en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het programma is om de seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar te verbeteren door de toegang tot gezondheidsdiensten te verbeteren. We betrekken de jongeren actief bij de projectactiviteiten en laten hen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering. STOP AIDS NOW! werkt binnen ASK samen met organisaties van jongeren en vrouwen die leven met hiv, UNESCO en CHAI, in Kenia en Oeganda aan belangenbehartiging van mensen met hiv en verbeterde integratie van hiv-zorg in seksuele gezondheidszorg.

Get Up Speak Out: For youth Rights.

Doelgroep: Jongeren (10-25 jaar), met een focus op kwetsbare groepen, jongeren met hiv en jonge vrouwen met hiv die zwanger zijn of borstvoeding geven   Looptijd: 1-1-2016 t/m 31-12-2020
(voorbereidingen reeds in 2015 gestart)
Bereik: Het bereik voor het programma is nog niet vastgesteld. De uitwerking per land zal in juli 2016 klaar zijn.   Totaal projectbedrag: Nog niet vastgesteld.
Land: Kenia, Oeganda, Malawi   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (eerste betaling vindt plaats in 2016)
Partner(s): Nog niet met zekerheid vastgesteld   Bron financiering: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatie(s): Rutgers (hoofdaanvrager), Simavi (alliantie lid), CHOICE for Youth and Sexuality (alliantie lid), dance4life (alliantie lid), IPPF (alliantie lid), STOP AIDS NOW!
Project-beschrijving: Het GUSO-programma is een vervolg op het ASK-programma dat in december 2015 is geëindigd. Het programma wordt in zeven landen uitgevoerd door de SRGR Alliantie en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. STOP AIDS NOW! is actief in Kenia, Oeganda en Malawi. Het doel van het programma is om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren (10-24 jaar) te verbeteren door betere toegang tot informatie en gezondheidsdiensten en het bijdragen aan een leefwereld waarin de sekualisteit van jongeren meer gerespecteerd en geaccepteerd is. STOP AIDS NOW! maakt zich hard om de stem en behoeften van jongeren en vrouwen die leven met hiv sterk te laten horen in het programma.

Young People in Charge - voorlichting over seksualiteit en sparen en toegang tot zorg voor jongeren

Doelgroep: Jongeren   Looptijd: 1-1-2015 t/m 30-4-2017
Bereik: In 2015 hebben ruim 1200 jongeren in 49 scholen les gehad in sparen.   Totaal projectbedrag: € 287.360
Land: Ghana   Bestede bijdrage in 2015: € 138.605
Partner(s): Cordaid, Edukans   Bron financiering: Investeringsfonds, Cordaid, Edukans
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, EDUKANS, Cordaid, Aflatoun, Savana Signatures, ACDEP, New Dawn
Project-beschrijving: Binnen dit project in Ghana worden gezondheid, onderwijs en economische ontwikkeling samengebracht . Zo’n 4500 jongeren op 49 scholen krijgen naast seksuele voorlichting ook les in sparen. Daarnaast verbeteren we de jongerenzorg in 21 klinieken en werken we samen met ouders en docenten om een stimulerende en veilige omgeving voor jongeren te creëren. In totaal bereiken we hier ongeveer 9000 jongeren mee.

Vergroten van de participatie van mensen met hiv in de gemeenschap

Doelgroep: (Netwerken van) mensen met hiv   Looptijd: 1-1-2011 t/m 31- 12-2015
Bereik: Mensen met hiv in sub-Sahara Afrika   Totaal projectbedrag: € 40.000
Land: Ethiopië, Malawi, Senegal   Bestede bijdrage in 2015: € 12.000
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen (eigen budget uit ongeoormerkte fondsenwerving)
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, GNP+, NEP+, MANET+, RNP+
Project-beschrijving: Met dit project willen GNP+ en STOP AIDS NOW! de participatie van mensen met hiv binnen hun eigen gemeenschap vergroten. Want helaas gebeurt dit vaak nog te weinig. In samenwerking met de nationale netwerken van mensen met hiv in Ethiopië, Malawi en Senegal en op basis van bestaande kennis hebben we hiervoor eent meetinstrument ontwikkeld. De uitkomsten van de metingen kunnen door mensen met hiv gebruikt worden om hun participatie substantieel te vergroten.

Impact en effecten van participatie van mensen met hiv

Doelgroep: Mensen met hiv   Looptijd: 1-11-2013 t/m 31-7-2015
Bereik: Mensen met hiv in sub-Sahara Afrika   Totaal projectbedrag: € 22.000
Land: Sub-Sahara Afrika   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (bedrag is reeds geheel betaald)
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdrage (eigen budget uit ongeoormerkte fondsenwerving)
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, GNP+, Universiteit van Amsterdam (UvA)
Project-beschrijving: In de praktijk is gebleken dat het heel effectief is wanneer mensen met hiv actief participeren in de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hiv-programma’s. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam willen we systematisch wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten van deze strategie (GIPA – Greater Involvement of People Living with HIV) leveren.

Meer steun voor jongeren met hiv in Oeganda en Zimbabwe - een pilot project

Doelgroep: Jongeren met hiv   Looptijd: 1-1-2013 t/m 30-06-2016
Bereik: Jongeren die leven met hiv in 5 regio’s in Uganda en 5 regio’s in Zimbabwe.   Totaal projectbedrag: € 320.000
Land: Oeganda en Zimbabwe   Bestede bijdrage in 2015: € 38.000
Partner(s): ICCO Alliance, Hivos   Bron financiering: Investeringsfonds, dance4Life, GNP+, Hivos (partnerfonds), ICCO Alliance (Zimbabwe), Rutgers
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, ICCO Zimbabwe, ACORD (Uganda), Dance4Life, GNP+, Hivos, Rutgers, NAFOPHANU (National Forum for PHA Networks in Uganda), RHU (Reproductive Health Uganda), Straight Talk Foundation, UNYPA (Uganda Network of Young People living with HIV), Young Africa Peer Education Network, Young People Network on SRHR, Zimbabwe Young Positives, Family AIDS Caring Trust, Masvingo AIDS Service Organisation, ZNPP+, Students And Youth Working on reproductive Health Action Team (SAYWHAT), African Regional Youth Initiative in Zimbabwe
Project-beschrijving: Met dit project willen we de coordinatie van zorg en ondersteuning voor jongeren met hiv in Oeganda en Zimbabwe verbeteren. Dat doen we door geboden zorg en ondersteuning vanuit de educatie-, gezondheid- en ngo-sectoren te verbeteren en beter met elkaar te linken, en de rol van jongeren in de aidsbestrijding te vergroten. Dit project is gebaseerd op de realiteit en behoeften van jongeren met hiv; zij delen hun ervaringen, doen onderzoek, geven aan waar hun behoeftes liggen en dragen bij aan de oplossing. Op deze manier zorgen we er bijvoorbeeld voor dat activiteiten die door scholen, klinieken en lokale organisaties voor jongeren met hiv worden georganiseerd beter op elkaar zijn afgestemd.

Passende zorg voor mensen met hiv en jongeren

Doelgroep: Jongeren en mensen met hiv   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2016
Bereik: 1.091 mensen met hiv en jongeren geïnterviewd over hiv-zorg en jeugdvriendelijke gezondheidszorg bij 70 klinieken (exit interviews en intake interviews)   Totaal projectbedrag: € 118.300
Land: Oeganda   Bestede bijdrage in 2015: € 7.500
Partner(s): Cordaid, ICCO   Bron financiering: Investeringsfonds en partnerfonds
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! Cordaid, ICCO Project partners: Uganda National Health Consumers' Organisation (UNHCO), Diocese Health Office (DHO) Jinja, Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB), Health Child, Health Need Uganda (HNU), ACET, Uganda Christian AIDS Network (UCAN), Pentecostal Assemblies of God Karamoja Integrated Development Programme (PAG KIDEP), The Aids Intervention Project (TAIP)
Project-beschrijving: In Oeganda onderzoeken we in welke mate jongeren en mensen met hiv (on)tevreden zijn over de klinieken die zij bezoeken. In totaal zullen de bezoekers van zo’n 70 klinieken deelnemen aan dit onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de klinieken met als doel om de diensten in de gezondheidscentra beter af te stemmen op de wensen van de doelgroep en er daardoor voor te zorgen dat meer mensen met hiv hun behandeling blijven volgen en er meer jongeren met hiv naar de klinieken komen

Hoofddoelstelling: maatschappelijke organisaties versterken

Veilige seks, goede zorg

Doelgroep: Vrouwen en meisjes   Looptijd: 15-6-2014 t/m 15-6-2015
Bereik: 99.970 vrouwen en meisjes   Totaal projectbedrag: € 150.000
Land: Democratische Republiek Congo   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 96.152
Partner(s): Oxfam Novib   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ONL DRC Country Office
Project-beschrijving: In Democratische Republiek Congo krijgen meisjes en vrouwen maar weinig informatie over seksuele en reproductieve gezondheid, dit heeft onder andere ongewenste zwangerschappen tot gevolg. Om dat te veranderen zijn verschillende activiteiten gericht op jongeren en stelletjes ondernomen. Zo is gezorgd voor informatieverspreiding via verschillende media, zijn vrouwencondooms verspreid en zijn lokale organisaties gestimuleerd om gezamenlijk voor betere zorg voor vrouwen te lobbyen.

 

Positieve religieuze leiders in actie

Doelgroep: Religieuze leiders   Looptijd: 1-7-2009 t/m 31-7-2015
Bereik: zo’n 120 religieuze leiders en theologiestudenten getraind in onder andere de SAVE-methode.   Totaal projectbedrag: € 40.000
Land: Sub-Sahara Afrika   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 40.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): INERELA+
Project-beschrijving: Religieuze leiders hebben veel invloed op het wereldbeeld van de mensen uit hun geloofsgemeenschap. Ook op hun ideeën over hiv en aids. INERELA+ is een internationaal netwerk van religieuze leiders die zelf met hiv leven of persoonlijk geraakt worden door hiv. Door de open houding van de religieuze leiders zorgt het netwerk voor minder stigma rondom hiv binnen hun geloofsgemeenschappen. Door openlijk over onderwerpen als seksualiteit, seksuele rechten en hiv te praten zorgen zij voor een toleranter klimaat

Tijd voor actie op het gebied van hiv en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Doelgroep: Meisjes en vrouwen   Looptijd: 1-9-2014 t/m 31-8-2015
Bereik: onbekend   Totaal projectbedrag: € 150.000
Land: Nigeria   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 150.000
Partner(s): Oxfam Novib   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): WGNRR / ICW
Project-beschrijving: De rechten van mensen met hiv worden op verschillende manieren geschonden, zoals door gedwongen sterilisatie van vrouwen met hiv. Om geweld tegen vrouwen met hiv in Nigeria te stoppen en de zorg te verbeteren ondersteunen we de lokaal werkende organisatie ICW. Zij doen onderzoek naar de situatie, lobbyen op verschillende manieren en dragen ideeën aan om de positie van vrouwen (met hiv) te verbeteren en wereldwijd aandacht te vragen voor de problematiek waar zij mee te maken hebben.

Umoyo Wabwino Radio Project

Doelgroep: Inwoners van 5 dorpen in het Thyolo district   Looptijd: 1-9-2014 t/m 30-9-2015
Bereik: 60 leden van 5 radioluisterclubs members (5 community groups)   Totaal projectbedrag: € 30.000
Land: Malawi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 30.000
Partner(s): ICCO   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Development Communication Trust
Project-beschrijving: Radio brengt mensen in Malawi samen. Daarom zijn de leden van vijf luisterclubs betrokken bij dit project. Het doel is om de vraag vanuit de gemeenschap naar goede zorg te stimuleren. Om daarvoor te zorgen worden er onder andere radioprogramma’s over het onderwerp gemaakt, voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en debatten georganiseerd.

Lobby voor toegang tot betere hiv-zorg in Guatemala, Honduras and Nicaragua

Doelgroep: Mensen met hiv   Looptijd: 1-11-2012 t/m 30-12-2015
Bereik: onder andere 921 interviews afgenomen om de prijs en beschikbaarheid van hiv-remmers te monitoren, samenwerking tussen 74 maatschappelijke organisaties tot stand gebracht om de toegang tot hiv-remmers te verbeteren, 46 politieke leiders getraind   Totaal projectbedrag: € 145.000
Land: Guatemala, Honduras, Nicaragua   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 75.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): ITPC Central America regional
Project-beschrijving: ITPC is een wereldwijd netwerk van mensen met hiv. In Guatamala, Honduras en Nicaragua heeft de organisatie er via dit project bij de overheid op aangedrongen dat hiv-remmers in de landen beter toegankelijk worden, onder andere door politieke leiders te trainen en via brieven de aandacht van de politiek te vragen. In Guatamale heeft dat eraan bijgedragen dat het overheidsbudget voor hiv meer dan verdubbeld is.

Betere zorg in de gemeenschap dankzij versterking van vrijwillige gezondheidswerkers

Doelgroep: vrouwen, jongeren   Looptijd: 1-1-2014 t/m 31-12-2015
Bereik: onbekend   Totaal projectbedrag: € 100.000
Land: Burundi   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 100.000
Partner(s): Cordaid   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): CORDAID Burundi
Project-beschrijving: Om de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren versterken we binnen dit project de vrijwillige gezondheidswerkers die een belangrijke bijdrage leveren aan het gezondheidsniveau in hun gemeenschap. Zij informeren gemeenschapsleden bijvoorbeeld over het belang van ondere andere zwangerschapszorg. De gezondheidswerkers worden getraind en samengebracht in associaties. Om het effect van hun werk te verhogen wordt gewerkt met een bewezen effectief beloningssysteem dat afhankelijk is van de geleverde prestaties.

Minder stigma en discriminatie van lhbt'ers en sekswerkers in Zuid-Afrika

Doelgroep: mannen die seks hebben met mannen   Looptijd: 1-12-2014 t/m 31-12-2015
Bereik: 16 mensen deden mee aan het leiderschapsprogramma, indirect bereikten zij in hun gemeenschap tussen 50.000 en 80.000 mensen   Totaal projectbedrag: € 70.000
Land: Zuid-Afrika   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 30.000
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Human Sciences Research Council (HSRC)
Project-beschrijving: Hiv-preventie-programma’s zijn vooral effectief als ze gepaard gaan met acceptatie van minderheden in de samenleving en discriminatie van deze mensen wordt tegengegaan. Binnen dit project zijn 16 leiders in Zuid-Afrika getraind om stigma en discriminatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders en sekswerkers tegen te gaan. Indirect bereikten zij 50.000 tot 80.000 mensen.

Promotie van hiv-remmers voor kinderen

Doelgroep: kinderen met hiv   Looptijd: 1-01-2015 t/m 30-9-2016
Bereik: 16.700 kinderen   Totaal projectbedrag: € 30.000
Land: Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Peru   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 0
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): REDLAM
Project-beschrijving: Kinderen hebben andere hiv-remmers nodig dan volwassenen, maar dat is lang niet overal bekend. Kinderen met hiv krijgen daarom in plaats van speciale kindermedicijnen daarom toch vaak medicijnen die voor volwassenen bedoeld zijn. Binnen dit project worden in verschillende Zuid-Amerikaanse landen kleine lokale organisaties versterkt om op die manier het gebruik van speciale hiv-remmers voor kinderen te stimuleren.

Mijn leven terugnemen: een rol voor vrouwen en kinderen bij de bestrijding van hiv op de werkvloer

Doelgroep: jonge vrouwen en kinderen   Looptijd: 1-11-2015 t/m 31-12-2017
Bereik: 10.000 jonge vrouwen en kinderen   Totaal projectbedrag: € 200.000
Land: Kenia, Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 10.980
Partner(s): Hivos   Bron financiering: Partnerfonds
Organisatie(s): Kenya: National Organization for Peer Educators (NOPE); Workers Rights Watch (WRW) Uganda: Federation of Women Lawyers - Uganda (FIDA-U); Uganda Workers' Education Association (UWEA); Uganda Floriculture Exporters Association and 4 pilot flower farms to be
Project-beschrijving: Dit project heeft als doel om vrouwen een belangrijkere rol te laten spelen bij het ontwikkelen van beleid en programma’s over hiv op de werkvloer. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de houding van de gemeenschap over hiv en aids.

Verbeterd inkomen van mensen met hiv en de gemeenschap waar ze wonen in Oeganda

Doelgroep: Mensen met of kwetsbaar door hiv, verzorgers van aidsweeskinderen   Looptijd: 1-1-2014 t/m 30- 06-2016
Bereik: Naar verwachting 10 partner-organisaties en 5.000 families   Totaal projectbedrag: € 10.000
Land: Oeganda   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (bedrag in 2013 geheel overgemaakt)
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): ICCO, Tearfund UK, STOP AIDS NOW!, HNU, PAG-KIDEP, PAG-NDS, PAG-Soroti, DCU-TAIP, TEDDO, UWCM, ACET, UCAN, ADK
Project-beschrijving: In Oeganda zullen dankzij dit project zo’n vijfduizend mensen, waarvan er minimaal duizend geraakt zijn door hiv, beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien en genoeg te eten hebben. Tien lokale organisaties worden getraind om armoedebestrijding in hun hiv-preventie-programma’s op te nemen en zo een gecombineerde aanpak aan te bieden. De verwachting is dat mensen met hiv door de verbeterde levensomstandigheden ook beter in staat zullen zijn om hun behandeling te (blijven) volgen.

Opschalen van hiv-werk van microfinancieringsinstituten in Oeganda

Doelgroep: Mensen met of kwetsbaar door hiv, verzorgers van aidsweeskinderen   Looptijd: 1-9-2012 t/m 31-3-2015
Bereik: 20 microfinancieringsorgani­saties en hun klanten, waaronder 15.000 mensen met hiv   Totaal projectbedrag: € 72.200
Land: Oeganda   Bestede bijdrage tot en met 2015: € 0 (laatste betaling wordt in 2016 gedaan)
Partner(s): -   Bron financiering: Resterend bedrag AmsterdamDiner Foundation 2008
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, AMFIU, NAFOPHANU, ACORD Uganda, HIVOS
Project-beschrijving: Microfinanciering zou een oplossing voor de armoede van mensen met hiv kunnen zijn, maar vaak komen zij hier als gevolg van discriminatie niet voor in aanmerking. Om dat te veranderen zorgen we er met dit project voor dat twintig microfinancieringsinstanties in Oeganda de consequenties van de hiv-epidemie beter integreren in hun werk. Daar profiteren niet alleen mensen met hiv van door betere toegang tot financiële diensten, maar, door aandacht te besteden aan ‘hiv op de werkvloer’ worden ook de instanties zelf en hun medewerkers minder geraakt door hiv.

Hiv-beleid op de werkvloer in India

Doelgroep: Werknemers met hiv en hun families en werknemers in het algemeen en hun families   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2015
Bereik: 50 bedrijven in India   Totaal projectbedrag: € 6.603
Land: India   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (bedrag in 2014 geheel overgemaakt)
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! en INSA
Project-beschrijving: De meeste mensen met hiv zitten in de productieve leeftijdsgroep. Bewijs laat zien dat mensen met een baan in een veilige en stimulerende werkomgeving beter op behandeling blijven. Dit project had als doel de samenwerking tussen bedrijven en INSA, een ervaren organisatie gericht op ‘hiv op de werkvloer’, in India te vergroten, zodat 50 bedrijven zich bewust zijn geworden van noodzaak van een hiv- en welzijnsbeleid.

Hiv-beleid op de werkvloer in Oost-Afrika

Doelgroep: Werknemers met hiv en hun families en werknemers in algemeen en hun families.   Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-3-2015
Bereik: 18 bedrijven in Kenia en 27 bedrijven in Oeganda   Totaal projectbedrag: € 5.000
Land: Kenia en Oeganda   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (bedrag in 2014 geheel overgemaakt)
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! en ACORD
Project-beschrijving: De meeste mensen met hiv zitten in de productieve leeftijdsgroep. Bewijs laat zien dat mensen met een baan in een veilige en stimulerende werkomgeving beter op behandeling blijven. Dit project had als doel de samenwerking tussen bedrijven en ACORD, een ervaren organisatie gericht op ‘hiv op de werkvloer’, in Kenia en Oeganda te vergroten, zodat deze bedrijven zich bewust zouden worden van noodzaak van een hiv- en welzijnsbeleid. In Kenia zijn achttien bedrijven bereikt, in Oeganda 27.

Digitaal E-netwerk: hiv-beleid op de werkvloer

Doelgroep: Werknemers van NGOs, Privé sector, bedrijven en ministeries.   Looptijd: 1-7-2014 t/m 30-06-2017
Bereik: Naar verwachting ten minste 20 bedrijven en NGOs, maar het platform is voor een wereldwijd publiek   Totaal projectbedrag: € 29.975
Land: Zimbabwe en wereldwijd   Bestede bijdrage in 2015: € 0 (betaling vindt plaats in januari 2016)
Partner(s): Safaids   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): STOP AIDS NOW! en SAFAIDS
Project-beschrijving: Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan hiv-preventie. Daarom is het belangrijk dat zij beleid opstellen waarin is omschreven hoe zij omgaan met hiv. Om dat te vergemakkelijken is gewerkt aan een digitaal netwerk waarin organisaties praktische informatie kunnen vinden en met andere bedrijven in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen. Het digitale netwerk treedt in 2015 in werking.

Link en leer over hiv en inkomen

Doelgroep: Mensen met of kwetsbaar door hiv, verzorgers van aidsweeskinderen   Looptijd: 1-10-2012 t/m 31-12-2015
Bereik: 12 partner-organisaties   Totaal projectbedrag: € 200.000
Land: Ethiopië   Bestede bijdrage in 2015: € 37.139
Partner(s): -   Bron financiering: Donateursbijdragen
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, ISAPSO, Dorcas Aids Ethiopia, JECCDO, CVM, NEP+, MKC-RDA, AFSR, Hundee, OSSA, Wasasa Microfinance Institute, OVC Network, EBL
Project-beschrijving: Binnen dit project werkten twaalf maatschappelijke organisaties die zich richten op hiv-preventie en armoedebestrijding samen. Er werden diverse trainingen en bijeenkomsten georganiseerd zodat de organisaties van elkaar konden leren, om er zo voor te zorgen dat zij hun middelen uiteindelijk effectiever inzetten om mensen met hiv van een inkomen te voorzien. De organisaties hebben binnen dit project zelf onderzoek gedaan naar hun werkwijze en richtlijnen opgesteld om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Drie partner-organisaties hebben het leertraject niet afgemaakt, maar de anderen gaan ook na het project nog verder.

Betere voorlichtingsprogramma's over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Afrika

Doelgroep: Organisaties gericht op jongeren die zich bezighouden met voorlichting op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv   Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-12-2015
Bereik: Sinds 2012 hebben we 47 trainers getraind, die op hun beurt 142 maatschappelijke organisaties hebben getraind. Verder zijn de lessen uit het project gedeeld met 100 professionals.   Totaal projectbedrag: € 337.338
Land: Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi, Mali, Nigeria, Senegal, Zuid Afrika, Tanzania, Oeganda, Zambia, Zimbabwe   Bestede bijdrage in 2015: € 88.143
Partner(s): Cordaid, ICCO, Hivos, Oxfam Novib   Bron financiering: Investeringsfonds, ICCO, Cordaid, HIVOS, Oxfam Novib, Educaids, Dance4Life, Rutgers
Organisatie(s): STOP AIDS NOW!, Rutgers , Cordaid, Dance4life, Educaids, Hivos, ICCO Alliance, Oxfam Novib
Project-beschrijving: Niet alle voorlichting die aan jongeren gegeven wordt is van goede kwaliteit. Om dat te veranderen leren wij trainers hoe ze effectieve voorlichting moeten geven en de kwaliteit van hun voorlichtingsprogramma’s kunnen verbeteren. De getrainde trainers geven hun kennis vervolgens weer door aan organisaties in hun omgeving. Inmiddels zijn er in twaalf landen 47 gespecialiseerde trainers actief. Zij hebben op hun beurt bij 142 organisaties de kwaliteit van de voorlichtingsprogramma’s kunnen verbeteren.

Beat the AIDS Epidemic

Doelgroep: mensen met hiv, jongeren en vrouwen met hiv, voor hiv kwetsbare groepen   Looptijd: 1-1-2016 t/m 31-12-2020
(voorbereidingen reeds in 2015 gestart)
Bereik: wordt later bepaald   Totaal projectbedrag: € 41.000.000
Land: Kenia, Oeganda, Mozambique, Zimbabwe,
Nigeria, Myanmar, Vietnam, Oekraïne, Indonesië
Regio: Sub-Sahara Afrika, Oost-Europa/Centraal Azië
  Bestede bijdrage in 2015: € 0 (eerste betaling vindt plaats in 2016)
Partner(s): -   Bron financiering: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatie(s): Aids Fonds en STOP AIDS NOW! (hoofdaanvrager), International HIV/AIDS Alliance (alliantie lid)
Project-beschrijving: Het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! is samen met de International HIV/AIDS Alliance gekozen als een van de 25 strategische partners van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het partnerschap “Beat the AIDS Epidemic” heeft als doel de aidsepidemie te bestrijden in landen met de hoogste hiv-prevalentie. In negen landen en twee regio’s zal de rol van maatschappelijke organisaties worden versterkt door te pleiten voor gelijke toegang tot hiv en seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, gelijke seksuele en reproductieve rechten (SRGR) en decriminalisering van specifieke risicogroepen. De samenwerking tussen het Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en de International HIV/AIDS Alliance biedt de mogelijkheid voor een gezamenlijke en een effectieve inzet. Door samen te werken met maatschappelijke organisaties in diverse landen kunnen we beleidsmakers gericht beïnvloeden. Zo kunnen we een verschil maken en de aidsepidemie onder de duim krijgen.
 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.