Risicomanagement

 
 

Geen enkele organisatie werkt zonder risico’s. Om de risico’s dat wij onze doelstellingen niet halen zo veel mogelijk te beperken doen wij het volgende:

  • Omdat het risico bestaat dat onze inkomsten op den duur teruglopen, onderzoeken we de mogelijkheid om onze projecten anders op te zetten en te financieren.
  • Naast geld zijn onze medewerkers het kapitaal van de organisatie. We zetten in op een betere matching tussen taken en talenten en meer flexibiliteit, zodat onze werknemers optimaal tot hun recht komen en kunnen doen waar ze goed in zijn en plezier in hebben.
  • Daarnaast hebben we in dialoog met medewerkers expliciet aandacht geschonken aan gezond aan het werk blijven, dankzij onder andere ondersteuning en mogelijkheden om thuis te werken. Klassieke preventie- en signaleringsinstrumenten zijn aangevuld met het op een goede manier vervangen van medewerkers en begeleiding van de terugkeer naar werk.
  • STOP AIDS NOW! verstrekt subsidie aan verschillende partners. Om de doelstellingen te bereiken, moeten we ook met organisaties samenwerken die nog niet lang bestaan. Niet al deze samenwerkingspartners zijn al sterke organisaties en dat maakt dat er aan de samenwerking extra risico's zijn verbonden.
  • In 2015 kon een aantal partners gedurende enige tijd niet verantwoorden waaraan (een deel van) de subsidie werd besteed. Onze organisatie heeft veel kennis over het zo vroeg mogelijk signaleren van mismanagement en fraude en het aanpakken hiervan. Bij nadere checks bleek de financiële administratie wel te kloppen, maar de capaciteit van de organisatie op financiën heel zwak en het gebruikte systeem niet voldoende geschikt. We hebben deze organisaties geholpen bij het verbeteren van hun financiële administratie.
  • STOP AIDS NOW! werkt veel met groepen die kwetsbaar zijn en soms gevaar lopen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jonge homomannen en sekswerkers in landen waar homoseksualiteit en sekswerk strafbaar zijn. Dit betekent dat de organisatie er veel aan moet doen om de identiteit van hun partners en doelgroepen te beschermen. Tegelijkertijd is het belangrijk om transparant te zijn. Dit is altijd een moeilijk evenwicht.
  • In 2016 sluit de organisatie zich aan bij het International Aid Transparency Initiative (IATI), wat betekent dat alle informatie over onze activiteiten en bestedingen per project, per partner en per land op internet te vinden zal zijn. Om kwetsbare mensen te beschermen is een duidelijk exclusiebeleid opgesteld waarin wordt voorgeschreven wanneer informatie niet mag worden gepubliceerd.
 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.