Strategische doelstellingen

 
 

Om een wereld zonder aids te verwezenlijken richten we ons op vier concrete hoofddoelen:

 1. Toename van het aantal mensen dat wordt getest op hiv en andere soa’s. Lees meer
  Wereldwijd is bijna de helft van de mensen met hiv niet getest. Dat moet veranderen: hoe eerder een hiv-infectie bij mensen wordt gevonden en behandeld, hoe beter dit voor hun gezondheid is en hoe gunstiger het beloop van de hiv-epidemie. In Swaziland hebben we de afgelopen jaren, in ons programma MaxART, laten zien dat het mogelijk is mensen om op grote schaal te testen en te behandelen.
 2. Afname van barrières voor de meest kwetsbare groepen. Lees meer
  Belemmeringen die het gebruik van voorzieningen in de weg staan, moeten worden aangepakt. We zien veel hindernissen, zoals wetgeving die het moeilijk maakt voor jongeren onder de 18 om zich te laten testen op hiv omdat zij formele goedkeuring van een van de ouders nodig hebben, of een gebrek aan jeugdvriendelijke gezondheidszorg. Onder andere in ons ASK-project hebben we ons het afgelopen jaar ingezet om die barrières weg te nemen, bijvoorbeeld door het opzetten van jeugdvriendelijke klinieken.
 3. Het versterken van de positie en invloed van maatschappelijke organisaties. Lees meer
  Voor het succesvol bestrijden van hiv en andere soa’s is afstemming op de behoeften van mensen die het direct betreft cruciaal. Wij zorgen er daarom voor dat ook de stem van jongeren en jonge vrouwen met hiv op nationaal en internationaal niveau gehoord wordt. In Zimbabwe hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan de oprichting van een landelijk netwerk voor jongeren met hiv. De minidocumentaires die we van vier jongeren uit het netwerk lieten maken hebben internationaal veel waardering gekregen.
 4. Meer wetenschappelijke kennis. Lees meer
  Vrijwel elk project van STOP AIDS NOW! heeft een onderzoekscomponent. Wij vinden het belangrijk om de effecten van ons werk te meten, zodat we waar nodig kunnen bijsturen en toekomstige projecten succesvoller kunnen maken. Door activiteiten uit te voeren waarvan de positieve effecten eerder zijn bewezen vergroten we de impact van onze projecten. Verder zijn onderzoeksresultaten belangrijk voor onze lobbywerkzaamheden. Het onderzoek dat we in Ethiopië hebben uitgevoerd naar de toegang tot sociale voorzieningen voor mensen met hiv heeft ons handvatten geboden om onze projecten te verbeteren.

 

In het jaarverslag laten we zien aan welke strategische doelstellingen onze activiteiten bijdragen door het gebruik van de volgende symbolen:

 
Toename van het aantal mensen dat wordt getest op hiv en andere soa’s

 

 
Afname van barrières voor de meest kwetsbare groepen

 

 
Het versterken van de positie en invloed van maatschappelijke organisaties

 

 
Meer wetenschappelijke kennis

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.