Opvallende resultaten in 2015

 
 

In 2015 hebben we er met onze projecten onder andere voor gezorgd dat:

  • ruim 275.000 mensen nu hiv-remmers gebruiken;
  • 1,4 miljoen mensen zijn getest op hiv;
  • vier miljoen jongeren toegang hebben tot condooms;
  • 200.000 jongeren seksuele voorlichting kregen;
  • twee miljoen jongeren voorlichting kregen via social media;
  • de zorg voor meer dan een miljoen jongeren en vrouwen is verbeterd.
Toen ik tijdens mijn zwangerschap ontdekte dat ik hiv had, zag ik geen andere uitweg dan de dood. Via de kliniek kwam ik bij een steungroep voor mensen met hiv terecht. Daar heb ik zoveel van geleerd. Ik ontmoet mensen die net als ik met hiv leven en dat geeft me moed. Ik leef nog omdat er mensen met me praatten en me hoop gaven. Ik weet nu dat er mensen zijn die om me geven
Julisha (21 jaar) – lid van een steungroep van STOP AIDS NOW! in Kenia

Meer anticonceptiemiddelen & hiv-remmers beschikbaar

In Kenia en Oeganda zorgden we er met ons project ‘ASK wat jongeren willen, wat jongeren nodig hebben hint button onder andere voor dat meer mensen toegang tot hiv-remmers en anticonceptiemiddelen kregen, zodat zij een gezond leven kunnen leiden en zich kunnen beschermen tegen hiv. Door de overheid te begeleiden bij het voorraadbeheer nam het aantal voorraadtekorten in 113 klinieken in Oeganda met honderd procent af. In nog eens duizenden klinieken in Kenia en Oeganda kwamen voorraadtekorten aanzienlijk minder vaak voor. Met deze en andere activiteiten hebben we er in 2015 aan bijgedragen dat ongeveer 137.000 jongeren met hiv een levensreddende behandeling kregen. Zo’n vier miljoen jongeren kregen dankzij het project toegang tot condooms.

Betere voorlichtingsprogramma’s

Met ons project 'Betere voorlichtingsprogramma's over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Afrika’ hebben we de kwaliteit van voorlichtingsprogramma’s in 12 landen verbeterd.

Ik heb zo veel meer aan deze training gehad dan ik van te voren gedacht had. Het heeft de manier waarop we jongeren bij onze projecten betrekken volledig veranderd.
Juliet Mkaronda, getrainde trainer uit Zimbabwe

Tijdens de looptijd van het project zijn 47 trainers opgeleid, die op hun beurt 142 organisaties hebben ondersteund bij het verbeteren van hun voorlichtingsprogramma’s. Hierdoor verbeterde de voorlichting aan duizenden jongeren.

Een onmisbare rol voor de gemeenschap

Dorpsgemeenschappen spelen een belangrijke rol in ons werk. Zo heeft onze samenwerking met traditionele leiders er in Swaziland aan bijgedragen dat daar nu jaarlijks zo’n 250.000 mensen een hiv-test doen en 90 procent van de mensen met hiv behandeld wordt. Als voorloper op dit gebied willen wij onze kennis over het werken met gemeenschappen graag delen. Daarom hebben we de activiteiten uit de eerste fase van MaxART in een praktijkstudie in kaart gebracht. De bevindingen uit de studie zijn meegenomen in het rapport Communities Deliver: The Critical Roles of Communities in Reaching Global Targets to End the AIDS Epidemic hint button . Het rapport bewijst de onmisbare rol van gemeenschappen in de aidsbestrijding en heeft als doel om grote donoren en overheden te overtuigen van het belang van samenwerken met en investeren in gemeenschappen, ook als dat risico’s met zich meebrengt.

Toekomstige leiders in de aidsbestrijding

In onze projecten spelen jongeren zelf een actieve rol. We stimuleren hen om zich te verenigen en ondersteunen hen bij lobby op internationaal niveau. Zo steunden we een zelforganisatie van jongeren in Zimbabwe en organiseerden we een door jongeren geleid evenement in New York, toen daar in september door de VN de duurzame ontwikkelingsdoelen werden vastgesteld. De jongeren benadrukten aan de ruim honderd aanwezigen het belang van het betrekken van jongeren bij de implementatie van de ontwikkelingsdoelen en deelden goede voorbeelden van jongerenparticipatie uit de praktijk. Jongeren weten zelf het beste hoe je jongeren met effectieve hiv-zorg kunt bereiken. Met hen samenwerken is dus essentieel om de aidsepidemie te stoppen.

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.