Statutaire en overige gegevens

 
 

De Stichting draagt de naam ‘Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland’ en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. De stichting werkt vanuit één gedeelde visie en strategie en draagt dit uit via drie merken: Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de nationale en de internationale strijd tegen hiv/aids en andere soa evenals aan de ondersteuning en zorg voor mensen die leven met hiv/aids of een andere soa;
  • het voortzetten en verder ontwikkelen van de doelstellingen van de Stichtingen waaruit de Stichting is voortgekomen, te weten: Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland (voorheen Stichting Werkmaatschappij Soa Aids);
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie

Wij hebben een visie: “Het einde van aids in een wereld waarin iedereen die is geraakt door hiv en andere soa’s toegang krijgen tot preventie, behandeling, verzorging en ondersteuning.” De visie komt voort uit de doelstellingen van de stichting, die zijn uitgewerkt in het strategisch meerjarenbeleidsplan ”Setting Milestones 2014-2017.”

In het kader van deze aan onszelf gestelde opdracht werken we samen met overheidsinstellingen en natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en buitenland.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting ‘Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41207989.

Rangschikking Successiewet 1956

De gefuseerde ‘Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland’ is per 1 januari 2012 door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (RSIN 008649273).

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.