Vooruitblik 2016

 
 

Ik heb grote dromen. Ik wou dat ze allemaal uit konden komen. Ik wil dokter worden, na alles wat ik heb meegemaakt. Of ik wil eigen baas zijn. Daarom maak ik nu chips, die ik voor mijn deur verkoop. Ik vind het heerlijk om onafhankelijk te zijn en gebruik het geld om mijn school te betalen.
Melody (23) Zimbabwe

De komende jaren blijft STOP AIDS NOW! gemeenschappen betrekken bij ons werk en netwerken van vrouwen, jongeren en mensen met hiv ondersteunen. We bieden hen een veilige omgeving waarin zij samen met overheden en maatschappelijke organisaties kunnen zorgen voor betere rechten en zorg voor meisjes, jonge vrouwen en mensen met hiv. We maken gebruik van bewezen effectieve preventiemethoden en zullen daarom in onze projecten ook PrEP hint button introduceren als één van de manieren om je te beschermen tegen hiv.

Vervolg van het ASK-project

In 2016 krijgt het ASK-project een vervolg. Bij het inplannen van de activiteiten van de opvolger ‘Get up Speak Out’, nemen we de leerpunten uit ASK mee. Zo zullen we focussen op ‘hotspots’, de plekken waar hiv het meeste voorkomt, om nog meer jongeren te bereiken. Ook zullen we de activiteiten nog beter afstemmen op de behoeftes van de doelgroep. Bijvoorbeeld door in discotheken aanwezig te zijn, omdat dat de plek is waar we jongeren kunnen bereiken op een tijdstip dat hen goed uitkomt.

Strategisch partnerschap ‘Beat the AIDS Epidemic’

Begin 2015 werd onze organisatie samen met de International HIV/AIDS Alliance gekozen als strategische partner van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel van de samenwerking is om lokale organisaties, die met behulp van lobby een bijdrage leveren aan het einde van aids in 2030, te versterken. Ook de link naar regionale en globale lobby zal worden gelegd, in samenwerking met de Stop Aids Alliance, waardoor de lobby effectiever wordt. Inmiddels is vastgesteld dat de activiteiten zullen plaatsvinden in Oeganda, Kenia, Zimbabwe, Nigeria, Mozambique, Oekraïne, Myanmar, Vietnam en Indonesië en de regio’s Zuidelijk Afrika en Oost-Europa. In 2016 starten de eerste activiteiten.

Een nieuwe manier van financieren

Omdat het risico bestaat dat onze inkomsten in de toekomst teruglopen, onderzoeken we de mogelijkheid om onze projecten anders op te zetten en te financieren. Eind 2015 hebben we een ‘business developer’ aangenomen die ons daarbij helpt. Hij onderzoekt de mogelijkheden om binnen projecten inkomsten te genereren, zodat de activiteiten kunnen worden voortgezet als de steun via STOP AIDS NOW! ophoudt. In 2016 onderzoeken we met deze nieuwe kijk op financiering onder andere de voortzetting van het project 'Betere voorlichtingsprogramma's over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Afrika’.

Communicatie en fondsenwerving

STOP AIDS NOW! zou het werk niet doen zonder alle trouwe donateurs. Om de donateurs voor een nog langere tijd aan ons te binden en nog meer bij ons werk te betrekken zullen we de relatie met onze achterban verder verbeteren. Dit doen wij met alle middelen die wij beschikbaar hebben: online, via persoonlijke ontmoetingen en via traditionele media.

Op basis van kwalitatief onderzoek en gesprekken met onze donateurs passen we onze communicatie in 2016 aan de meest recente inzichten aan.

We vinden het belangrijk transparant te zijn en informatie te vertrekken over onze inspanningen en resultaten. In 2016 sluit de organisatie zich aan bij het International Aid Transparency Initiative (IATI), wat betekent dat alle informatie over onze activiteiten en bestedingen per project, partner en land op internet te vinden zal zijn.

 

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.